یکشنبه ، 31 فروردین 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سایت دانشکده
 
معرفی    


گرچه یونانیان عهد باستان بررسی کم فروغی را در مورد عملکرد بدن انسان آغاز کردند، ولی تا سال 1500 میلادی تلاش قابل توجهی برای درک ساختار و عملکرد بدن انسان انجام نگرفت. بسیاری از پیشرفت های فیزیولوژی ورزش را باید مرهون بهبود و پیشرفت تکنولوژی دانست. فیزیولوژی ورزش که در حال حاضر از مهم ترین مباحث علمی در تربیت بدنی است حاصل تلفیق علم فیزیولوژی و ورزش است و تغییرات فیزیولوژیکی بدن در هنگام فعالیت های بدنی را بررسی و به طور کلی در مورد فیزیولوژی بدن انسان در هنگام ورزش و تحریکات بدنی سخن می گوید. آگاهی از ضرورت فعالیت بدنی، نگرش عموم مردم را نسبت به اهمیت طب پیشگیری و ایجاد برنامه های بهزیستی تغییر داده و علی رغم این که فیزیولوژی ورزش نتوانست جایگاه واقعی خود را پیدا کند، اما توجیه علمی آن توانست ورزش را در قالب زندگی روزمره برای حفظ تندرستی بگنجاند و به عنوان یک علم در موارد بیماری و حفظ سلامتی به افراد جامعه کمک نماید.
فیزیولوژی ورزش همواره مبنایی برای طب بالینی بوده است. به همین طریق، فیزیولوژی ورزش، دانش لازم را برای بسیاری از زمینه های دیگر علمی مانند تربیت بدنی، آمادگی جسمانی و بهداشت فراهم کرده است. فیزیولوژی ورزش با چگونگی سازگاری فیزیولوژیکی بدن، فشارهای کوتاه مدت و دراز مدت ناشی از فعالیت بدنی و ورزش مرتبط است. با وجود نو پا بودن دانشکده و بویژه گرایش فیزیولوژی ورزش، همکاری زیادی در زمینه طرح های تحقیقاتی با موسسات پژوهشی ورزشی و پزشکی انجام گرفته است که حاصل آن در مراکز ورزشی یا نشریات علمی- پژوهشی منعکس شده است. همچنین در دانشکده تربیت بدنی، آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش با امکانات پیشرفته روز مجهز است که این گروه را قادر ساخته است تا تحقیقات تخصصی در سطوح سلامتی در حد سلولی مولکولی انجام دهد.
دانشجویان تربیت بدنی در گرایش فیزیولوژی ورزش با مباحثی مثل موارد زیر آشنا می شوند:
 

1- فیزیولوژی ورزش و محیط (ارتفاع، گرما، عمق دریا)

2- نیازهای انرژی و متابولیکی ورزش (متابولیسم ورزش)

3- کنترل عصبی- عضلانی حرکت

4- سازگاری کوتاه و بلند مدت قلب و تنفس با ورزش

5- سازگاری کوتاه و بلند مدت هورمونی با ورزش

6- سازگاری دوران رشد با ورزش

7- تغذیه و ورزش

8- علم تمرین

9- طب ورزش

10- فیزیولوژی بالینی 

 

 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
جامعه دانشگاهی