جمعه ، 29 فروردین 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سایت دانشکده
فایل های ارسال مقاله    
 

 
معرفی نشریه علوم حرکت انسان    


 دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه شهیدبهشتی مفتخر است که راه اندازی نشریه علمی پژوهشی علوم حرکت انسان رابه اطلاع شما عزیزان برساند. هدف این مجله پیشرفت وترقی دانش مرتبط با ورزش دربین محققان ودانش پژوهان این رشته است .

هدف وحیطه :

مقالات ارائه شده به این مجله توسط هیئت تحریریه وداوران خبره بررسی واهمیت ومیزان مشارکت آنها درپیشرفت علوم ورزش مورد بررسی قرارمی گیرد. با توجه به اینکه این مجله حیطه های مختلف علوم ورزش از قبیل فیزیولوژی ورزشی ، روانشناسی ورزش ، آسیب شناسی ، حرکات اصلاحی ، بیومکانیک ،مدریرت وسایرعلوم مرتبط با ورزش را دربرمی گیرد، کلیه مقالات مرتبط با حیطه های فوق مورد بررسی قرارمی گیرند.

مجله علوم حرکت انسان نسبت به ارائه مقالات تحقیقی ومروری مرتبط با علوم ورزش توسط اعضا هیئت علمی دانشگاهها متخصصین پزشکی و دانشحویان تحصیلات تکمیلی استقبال می نماید. اعضا هیئت تحریریه این مجله از متخصصین حیطه های مختلف علوم ورزشی تشکیل گردیده اند.

 

تماس با ما    


آدرس پستی: تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دفتر مجله علوم حرکت انسان
کد پستی: 1983963113
تلفن: 29902931-021
نمابر: 22431953
پست الکترونیکی: Jhms.sport@mail.sbu.ac.ir

 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
جامعه دانشگاهی