یکشنبه ، 31 فروردین 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سایت دانشکده
 
معرفی    

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی به منظور ارتقای علوم ورزشی در حوزه فیزیولوژی ورزش مجوز انتشار مجله ای تحت عنوان فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی را از سوی دفتر کمسیون نشریات وزارت علوم اخذ نموده است.
از علاقمندان تقاضا می شود مقالات خود را به آدرس الکترونیک نشریه SEP@Mail.sbu.ac.ir ارسال نمایند.

آدرس پستی: تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دفتر مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
کد پستی: 1983963113
تلفن: 29902931-021
نمابر: 22431953
پست الکترونیکی:   SEP@Mail.sbu.ac.ir 

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد