تماس با ما

آدرس: تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل الله، میدان شهید دکتر شهریاری(میدان دانشگاه)، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم ورزشی و تندرستی

کد پستی: 11 94 96 83 19

تلفن: 22431952

دورنگار: 22431953

دبیرخانه : 29905836 - 021

سمت/ مسئولیت                                                          نام و نام خانوادگی  شماره تماس                               
مسئول دفتر ریاست  کوروش هایل مقدم   22431952- 29905821
​معاون پژوهشی                                                                                   دکتر افشار جعفری 29905824
کارشناس پژوهشی  کامله  ثابتی 

22431952-29905825

کارشناس امورپژوهشی  زهرا محمدی  22431952-229905823
ریاست کتابخانه  دکتر الهام عظیم زاده  229905832
مسئول کتابخانه  رقیه موسوی  29905840
کارشناس آزمایشگاه  سیروس شیخی  -22431963
مسئول نشریه فیزیولوژی ورزش  طاهره نصرتی  29902261
معاون آموزشی  دکترمصطفی زارعی  29905826
مدیر آموزش  اعظم وحیدی نژاد 29905843
کارشناس گروه علوم رفتاری و شناختی و مدیریت ورزشی    حمید خردمند  29905844
کارشناس گروه علوم زیستی و گروه بازتوانی در ورزش شبنم سبلانی  29905845

کارشناس آموزش گروه کارشناسی 

مرجان تقوی  29905846
کارشناس دروس عمومی حمید خردمند  29905844
مدیرگروه علوم رفتاری و شناختی و گروه مدیریت ورزشی  دکتر مهین عقدایی 29905828-29902948
مدیر گروه علوم زیستی در ورزش و تندرستی دکتر رعنا فیاض میلانی  29905849
مدیر گروه بازتوانی در ورزش و تندرستی دکتر هدی مزینی  29902903-29905827
مدیر اجرایی دانشکده  عباس عاشوری  29905858
کارشناس دبیرخانه و انبار  جعفر ایران نژاد 29905836
 سالن ورزشی 1و2    29905837
سالن ورزشی شماره 3   22431960