علوم رفتاری، شناختی و فناوری در ورزش

معرفی گروه"علوم رفتاری، شناختی و فناوری در ورزش"
گروه آموزشی "علوم رفتاری و شناختی در ورزش" یکی از شاخه های علوم ورزشی است که ریشه در مبانی زیست شناختی و روانشناختی حرکات انسان دارد. در این رشته علمی، محققین به مطالعه زمینه های وراثتی و محیطی رفتارهای حرکتی انسان در طول زندگی و در قالب موضوعاتی چون روانشناسی رشد، رشد حرکتی، یادگیری حرکتی، کنترل حرکتی و سایر جنبه های روانشناختی فعالیت های بدنی و ورزشی می پردازند. هدف این گروه آموزشی، تربیت متخصصین و محققین در حوزه علوم حرکات انسان به ویژه جنبه های روانشناختی آن است. این گروه هر ساله در مقطع کارشناسی ارشد و هر دو سال یکبار در مقطع دکتری از طریق امتحانات ورودی، دانشجو می پذیرد. متخصصین فارغ التحصیل این دوره ها می توانند به عنوان معلمین ورزش، مربیان ورزشی و مشاوران روانی و مدرسین دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و ورزشی مشغول به کار شوند. به طور کلی، هدف از تربیت این نیروها، ارتقاء سطح کمی و کیفی رفتار حرکتی انسان به طور کلی، به ویژه در میادین ورزشی است.
مدیر گروه "علوم رفتاری و شناختی در ورزش"
دکتر مهین عقدایی 

نشانی پست الکترونیک:
Dr_aghdaei@yahoo.com
 m_aghdaei@sbu.ac.ir

شماره تماس: 29902948

Responsive Image

اعضای هیات علمی گروه "علوم رفتاری و شناختی در ورزش"

دکتر محمد علی اصلانخانی
استاد گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش
نشانی پست الکترونیک: M-Aslankhani@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29905834

Responsive Image

دکتر بهروز عبدلی
استاد گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش
نشانی پست الکترونیک: B-Abdoli@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29903797-29905848

Responsive Image

دکتر علیرضا فارسی
استاد گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش
نشانی پست الکترونیک: a_farsi@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29905822

Responsive Image

دکتر مهین عقدایی
استادیار ​گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش
نشانی پست الکترونیک: Dr_aghdaei@yahoo.com
​m_a​ghdaei@sbu.ac.ir
شماره تماس:  29905832

Responsive Image

دکتر الهام عظیم زاده
استادیار ​گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش
نشانی پست الکترونیک: elhamazimzadeh@gmail.com
e_azimzadeh@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29905832

Responsive Image

دکتر مریم کاویانی
استادیار ​گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش
نشانی پست الکترونیک:
شماره تماس: 29905835

Responsive Image

دکتر حمیدالله حسنلویی
استادیار گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش
نشانی پست الکترونیک: hamidhasanlooie@gmail.com
شماره تماس: 29905821

Responsive Image

دکتر ابراهیم متشرعی
استادیار گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش
نشانی پست الکترونیک: e_moteshareie@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29905842

Responsive Image