صفحه اصلی
بازتاب خبر "هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی" در پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا (بسنا)
  • 1275 مشاهدات

بازتاب خبر "هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی"
پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا (بسنا)
 

مشروح خبر:
هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی برگزار می‌شود

انجمن عملی دانشجویی علوم ورزشی با همیاری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی با هدف فراهم نمودن بستری مناسب برای دانشجویان جهت ارایه جدیدیترین یافته های علمی حیطه های مختلف علوم ورزشی "هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی" در هفته تربیت بدنی، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار نماید.

به گزارش بسنا، انجمن عملی دانشجویی علوم ورزشی با همیاری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی با هدف فراهم نمودن بستری مناسب برای دانشجویان جهت ارایه جدیدیترین یافته‌های علمی حیطه‌های مختلف علوم ورزشی "هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی" در هفته تربیت بدنی، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار نماید.

دسترسی به لینک کامل خبر "هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی"
پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا (بسنا)

 

افزودن نظرات