صفحه اصلی
بازدید مسئولان آکادمی ورزش بلگراد صربستان از دانشکده علوم ورزشی و تندرستی و انعقاد تفاهم نامه همکاری
  • 781 مشاهدات

 

اعضای آکادمی ورزش بلگراد صربستان جمعه ۱۲ شهریور 1400در دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی حضور پیدا کردند. دکتر سجاد احمدی‌زاد ریاست دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دکتر مصطفی زارعی معاون آموزشی، دکتر حمیداله حسنلویی مدیر کمیته روابط بین‌الملل و دکتر محمد پورکیانی عضو هیات علمی دانشکده  و معاون فدراسیون ورزش دانشجویی از اعضای آکادمی ورزش بلگراد استقبال کردند و سپس به بازدید از آزمایشگاه ها و فضاهای ورزشی دانشکده پرداختند. پس از بازدید در سالن جلسات دانشکده جلسه رسمی برگزار شد. در این جلسه ابتدا ریاست دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ضمن خوش­آمدگویی به مهمانان به تشریح اهداف این جلسه و توانمندی های دانشکده پرداخت. سپس پروفسور Leon Lukman بنیانگذار آکادمی ورزش بلگراد به تشریح سیاست ها و رویکردهای علمی آکادمی در کشور صربستان پرداختند و پس از آن دکتر Sinisa Jasnic رئیس آکادمی زمینه فعالیتهای آکادمی و توانمندی های آن را تشریح نمودند. در ادامه مدیر کمیته روابط بین الملل دانشکده دکتر حمیداله حسنلویی گزارشی در خصوص گروه‌ها، اعضای هیات علمی و حیطه های فعالیت های علمی و پژوهشی دانشکده ارائه نمودند. در انتهای جلسه پس از بررسی توانمندی های دو سازمان در زمینه همکاری های مشترک در خصوص برگزاری دوره های تخصصی و همایش­های علمی مشترک، تبادل دانشجو، همکاری در نشریات علمی و فعالیت های پژوهشی مشترک راه­کارهای عملیاتی را مطرح نمودند و بر این اساس در انتها تفاهم‌نامه‌ای بین دانشکده علوم ورزشی و تندرستی و آکادمی ورزشی بلگراد منعقد گردید.

افزودن نظرات