صفحه اصلی
جلسه معارفه دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی برگزار شد
  • 2179 مشاهدات

جلسه معارفه دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی ورودی 1400 توسط اساتید مشاور بصورت مجازی برگزار شد. این جلسات به منظور آشنایی و ایجاد ارتباط دانشجویان با اساتید مشاور، معرفی رشته تحصیلی، آینده شغلی و تبیین قوانین آموزشی برگزار شد.

 

اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 

نام دانشکده

استاد مشاور

استاد مشاور رشته تحصيلي

ادبيات و علوم انساني

دکتر علي عباسي

ادبيات انگليسي،عربي و ساير زبان هاي خارجي

 دکتر سيد مهدي طباطبايي

ادبيات فارسي، تاريخ ، فلسفه ،علوم اجتماعي و زبان شناسي

علوم اقتصادي و سياسي

دکتر رضا نجف زاده

علوم سياسي

دکتر ويدا ورهرامي

اقتصاد

مهندسي برق  (پرديس مرکزي)

دکتر عليرضا رضازاده

مهندسي برق

مهندسي و علوم کامپيوتر

دکتر مجتبي وحيدي اصل

دانشجويان دانشکده

تربيت بدني و علوم ورزشي

دکتر محمدرضا برومند

دانشجويان دانشکده

حقوق

دکتر سيد هادي محمودي

دانشجويان هر سه مقطع تحصيلي ورودي  98 و1400

دکتر باقر شاملو

دانشجويان هر سه مقطع ورودي  95و 99

علوم شيمي و نفت

دکتر عليرضا فخاري زواره

دانشجويان دانشکده

فيزيک

دکتر مهرداد فرهودي

دانشجويان دانشکده

علوم تربيتي و روانشناسي

دکتر جليل فتح آبادي

دانشجويان دانشکده

علوم رياضي

دکتر مسعود حجاريان

دانشجويان دانشکده

علوم زمين

دکتر ياسر نيک پيمان

دانشجويان دانشکده

علوم زيستي

دکتر وحيد عزيزي

دانشجويان دانشکده

مديريت و حسابداري

دکتر بهمن حاجي پور

مديريت دولتي،اجرايي و بازرگاني

دکتر مريم دولو

حسابداري و مديريت مالي

دکتر داود طالبي

مديريت صنعتي، کارآفريني و فناوري اطلاعات

معماري و شهرسازي

دکتر احمد اصغريان جدي

دانشجويان دانشکده

مهندسي فناوريهاي نوين

دکتر مهدي آهنگر

دانشجويان دانشکده

مهندسي آب و محيط زيست

(پرديس شهيد عباسپور)

دکترسيدحسين قريشي نجف آبادي

 دانشجويان دانشکده

مهندسي برق

(پرديس شهيد عباسپور)

دکتر حسين ترکمن

دانشجويان دانشکده

مهندسي مکانيک وانرژي

(پرديس شهيد عباسپور)

دکتر سيد مجيد يادآورنيک‌روش

دانشجويان دانشکده


 

 

 

 

افزودن نظرات