صفحه اصلی
خدمات مشاوره غیر حضوری مرکز مشاوره
  • 1850 مشاهدات

خدمات مشاوره غیر حضوری مرکز مشاوره به شرح زیر اعلام می شود :
1.    مشاوره آنلاین
2.    مشاوره تلفنی
ابتدا به سایت counseling.sbu.ac.ir   مراجعه و کد پرونده دریافت نمایید.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 14 
شماره تماس:
 29905591
09054264731


 

افزودن نظرات