صفحه اصلی
کارگاه آموزشی آنلاین پیشگیری از ایدز برگزار شد
  • 2836 مشاهدات

روز پیشگیری از ایدزفرصتی ست تا در خصوص ابعاد اجتماعی و فرهنگی بیماری تامل کنیم و بر این امر تاکید داشته باشیم که بیماری ها صرفا دارای پیامدهای پزشکی و زیست شناختی نیستند و بدون در نظر گرفتن ابعاد روانشناختی ، اجتماعی و فرهنگی آن نمی توان به طراحی و تدوین سیاست ها و برنامه های کارامد پرداخت.
به همین منظور مرکز مشاوره و آموزش های اجتمتاعی دانشگاه سه شنبه 9 آذر ماه 1400 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی انلاین با عنوان پیشگیری ، مراقبت و شناسایی علائم ایدز نموده که با استقبال و حضور دانشجویان و دانشگاهیان (145 نفر شرکت کننده ) مواجه شد.
در این کارگاه به عناوینی از قبیل: 
1- تاریخچه بیماری ایدز
2- افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری
3- روش های انتقال بیماری
 پرداخته شد

 

 

افزودن نظرات