صفحه اصلی
دوره قوانین و مقررات دانشگاهی برگزار شد.
  • 20256 مشاهدات

مدیریت امور هیأت علمی با همکاری معاونتهای آموزشی و پژوهشی ، اداره منابع انسانی ،  دفتر حقوقی و مرکز آموزش‌های مجازی، دوره توانمندسازی «آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاهی» را در 23 تیر برگزار کرد.

دراین دوره مباحث مختلفی درخصوص قوانین مرتبط با هریک از مجموعه های دانشگاه، توسط معاونتهای آموزشی و پژوهشی ،اداره منابع انسانی ،دفتر حقوقی و مدیریت امور هیأت علمی برای اعضای هیأت علمی ارائه شد.

افزودن نظرات