صفحه اصلی
دوره مجازي دانش افزایی "مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی" برگزار شد.
  • 9010 مشاهدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت امور هیأت علمی دوره مجازي دانش افزایی "مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی" را 26و 27 آبان ماه 1400 برگزار کرد.

  دراین دوره مباحث مختلفی از مراحل و گامهای مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی توسط دکتر محمدرضا عباسی طی چهار جلسه برای اعضای هیأت علمی ارائه شد.

  فیلم آنلاین جلسه نیز همزمان در آپارات در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

لینک جلسات :


🔷 مدرس دوره: جناب آقای دکتر عباسي


🔶 لینک فیلم جلسه اول:
http://194.225.24.96/prjm3c7yy01d
🔶 لینک فیلم جلسه دوم:
http://194.225.24.96/pr5k7vmfljaj
🔶 لینک فیلم جلسه سوم:
http://194.225.24.96/pc1joxnqohw8
🔶 لینک فیلم جلسه چهارم:
http://194.225.24.96/p24h1c9zorp4

افزودن نظرات