صفحه اصلی
دوره مجازی توانمندسازی «کاربردهای هوش مصنوعی در علوم انسانی» برگزار شد.
  • 20229 مشاهدات

مدیریت امور هیأت علمی با همکاری دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر و مرکز آموزش‌های مجازی، دوره توانمندسازی «کاربردهای هوش مصنوعی در علوم انسانی» را در 26 خرداد برگزار کرد.

دراین دوره مباحث مختلفی درخصوص کاربردهای هوش مصنوعی در علوم انسانی توسط دکتر احمدعلی آبین برای اعضای هیأت علمی ارائه شد.

افزودن نظرات

افزودن نظرات