صفحه اصلی
دانشگاه شهید بهشتی سه تفاهم‌نامه همکاری در حوزه علوم‌ورزشی و تربیت بدنی امضاء کرد
  • 9860 مشاهدات

در نشستی مشترک دانشگاه شهیدبهشتی سه تفاهم‌نامه همکاری با فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین و علوم ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و کمیته پاراالمپیک امضاء کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ پس از امضاء تفاهم‌نامه‌های فوق، «مرکز پژوهشی ورزش معلولین» در دانشگاه تربیت بدنی با رویکرد پژوهشی، آموزشی و توانمندسازی در دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد

تفاهم نامه با کمیته فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین

تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه شهید بهشتی و فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین و علوم ورزشی به امضاء دکتر نصیری قیداری، رئیس دانشگاه و دکتر اسبقیان رئیس فدراسیون رسید. این تفاهم‌نامه در راستای همكاري مشترك براي رفع موانع و مشكلات جامعه ورزشي جانبازان و معلولان كشور و توسعه علمي هرچه بیشتر در این حوزه منعقد شد.

همكاري، تأمین و تبادل امكانات و ظرفیت‌های آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، ‌اجرايي و مشاوره‌ای در زمينه‌هاي مرتبط با ورزش‌های معلولين با رعايت ضوابط هر دو دستگاه؛ موضوع این تفاهم‌نامه است.

همکاری برای تشكيل كارگروه‌های علمی مرتبط با نیازهای آموزشی و پژوهشی طرفین با رویکرد توسعه فعالیت‌های مرتبط با ورزش‌های جانبازان و معلولين و ارتقاء سلامت و عملکردهای ورزشی در ورزش‌های همگانی و قهرمانی جانبازان و معلولين؛ همکاری برای بهره‌مندی طرفين از ظرفیت‌ها و امكانات آموزشی، پژوهشي، آزمايشگاهي، كارگاهي، كتابخانه‌اي، بانک‌های اطلاعاتی، ارتباطات بين‌المللي و فضای فیزیکی یکدیگر و همچنین همکاری در راه‌اندازی مشترک مرکز پژوهشی درزمینه ورزش‌های جانبازان و معلولين از اهداف این تفاهم نامه هستند.

تفاهم نامه با کمیته پاراالمپیک

تفاهم‌نامه با کمیته پاراالمپیک با هدف همكاري مشترك براي رفع موانع و مشكلات ورزشكاران پاراالمپیكي و توسعه علمي هر چه بیشتر در این حوزه توسط دکترنصیری قیداری، رئیس دانشگاه و محمد خسروی وفا، رئیس این کمیته امضاء شد.

تشكيل كارگروه‌های علمی مرتبط با نیازهای آموزشی و پژوهشی طرفین با رویکرد توسعه جنبش پارالمپیک و ارتقاء بعد قهرمانی ورزش‌های پارالمپیکی؛ همکاری جهت بهره‌مندی طرفين از ظرفیت‌ها و امكانات آموزشی، پژوهشي، آزمايشگاهي، كارگاهي، كتابخانه‌اي، بانک‌های اطلاعاتی، ارتباطات بين‌المللي و فضای فیزیکی یکدیگر؛ همکاری در راه‌اندازی مشترک مرکز پژوهشی درزمینۀ ورزش معلولین و همچنین همکاری در برگزاري همايش‌ها، سمينارها و كنفرانس‌هاي علمی با محوريت جنبش پارالمپیک و ارتقای بعد قهرمانی ورزش‌های پارالمپیکی از اهداف این تفاهم‌نامه هستند.

تفاهم نامه با پژوهشگاه تربیت‌بدنی

دانشگاه شهید بهشتی همچنین در راستای همكاري مشترك براي توسعه علمي هر چه بیشتر و رفع مشكلات و چالش‌های نیازمحور جامعه تربیت‌بدنی و ورزش كشور با پژوهشگاه تربیت‌بدنی تفاهم‌نامه منعقد کرد.

تفاهم‌نامه فوق، با هدف بهره‌گيري از توانمندی‌ها، ظرفیت‌های علمي، آموزشي-پژوهشي، فرهنگی، اجرایی، مشاوره‌ای و رفاهی پژوهشگاه و دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی که در راستای مأموریت‌های سازمانی دو طرف و چارچوب قوانین مرتبط با هر دو سازمان، رعايت ضوابط و معيارهاي رسمي و مصوب نظام آموزش عالی کشور توسط دکتر نصیری قیداری، رئیس دانشگاه و دکتر شریف زاده، رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی امضاء شد.

گزارش تصویری امضاء تفاهم نامه همکاری و افتتاح مرکز پژوهشی ورزش معلولین

افزودن نظرات