صفحه اصلی
امضاء تفاهم نامه همکاری بین دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی و سه سازمان همکار 
  • 957 مشاهدات

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی،  همزمان با افتتاح مرکز پژوهشی ورزش معلولین در تاریخ 6 مهرماه 1400 مراسمی در سالن شهید شهریاری برگزار شد.
در ابتدای مراسم دکتر احمدی زاد رئیس دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی در سخنانی با اشاره به نمونه های خارجی موفق در این زمینه به تشریح اهداف و چشم انداز ها و ضرورت ایجاد مرکز پرداختند. در ادامه دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی در بیاناتی به اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، طرح های پژوهشی هدفمند و ضرورت اجرای تفاهم نامه ها تاکید کردند. دکتر شریف نژاد رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی به لزوم استفاده از فناوری های جدید و ضرورت پژوهش تخصصی در حیطه  ورزش معلولین اشاره کردند. به دنبال آن خسروی وفا ریاست کمیته ی ملی پاراالمپیک طی سخنانی با بیان دستاورها و تشریح اهداف و چشم انداز های کمیته ملی پارا‌‌‌المپیک به نقش این مرکز در تقویت ورزش قهرمانی معلولین اشاره نمودند. دکتر اسبقیان رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین به ارتباط تنگاتنگی که علوم ورزشی و ورزش سلامت جامعه و ورزش قهرمانی با هم دارند، اشاره نمودند در ادامه  جلسه دکتر فارسی معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در توضیحاتی به نقش روانشناسی و و مسائل ذهنی در پیشبرد اهداف ورزش قهرمانی پرداختند. در بخش پایانی دکتر شکری در رابطه با اهمیت ارتباط پژوهش و صنعت و استفاده از علوم ورزشی در جامعه صحبت نمودند.
در انتهای جلسه، تفاهم نامه های همکاری دوجانبه بین دانشگاه شهید بهشتی با پژوهشگاه تربیت بدنی، کمیته ملی پاراالمپیک و فدراسیون جانبازین و معلولین و هم چنین یک تفاهم نامه  همکاری  چهارجانبه، برای حمایت علمی و معنوی از مرکز پژوهشی ورزشی معلولین امضاء گردید. به منظور اجرایی شدن هرچه بهتر این تفاهم نامه ها کمیته اجرایی متشکل از دکتر جعفری و دکتر براتی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر کاشی معاون پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی، دکتر محمودخانی دبیر آکادمی کمیته پاراالمپیک و مهندس حمیدی دبیر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین تشکیل شد.

افزودن نظرات