صفحه اصلی
وبینارهای علمی اردبیهشت 1400
  • 1355 مشاهدات

 

وبینارهای علمی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی و انجمن علمی دانشجویی برگزار می کند. 

برای شرکت در جلسه کلیک کنید.

         

 

برای شرکت در جلسه کلیک کنید.

افزودن نظرات