جدیدترین اخبار

کنگره ملی مهندسی عمران

کنگره ملی مهندسی عمران......

6 بازدید
همایش ملی مهندسی سطح و کنفرانس ملی آنالیز تخریب و تخمین عمر

همایش ملی مهندسی سطح و کنفرانس ملی آنالیز تخریب و تخمین عمر

10 بازدید
بهار طبیعت 1403 در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

بهار طبیعت 1403 در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور...

45 بازدید
رقابت‌های فوتبال دستی پسران در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

رقابت‌های فوتبال دستی پسران در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور...

652 بازدید
دوره آموزشی جودو ویژه دانشجویان پسر در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

دوره آموزشی جودو ویژه دانشجویان پسر در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور....

763 بازدید

اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال