جدیدترین اخبار مرکز

وبینار نقد مصوبه «جوانیِ جمعیت و حمایت از خانواده» از منظر حقوق، اخلاق و سلامت

نقد مصوبه «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از منظر حقوق، اخلاق و سلامت

 

 

 

بازدید 186
اطلاعیه وبینار «حق بر شهر در مسیر صلح پایدار»

 

با همکاری کارگروه حقوق زنان کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح و شورای اسلامی شهر تهران برگزار می شود: وبینار «حق بر شهر در مسیر صلح پایدار»

بازدید 23

اطلاعیه ها

وبینار نقد مصوبه «جوانیِ جمعیت و حمایت از خانواده» از منظر حقوق، اخلاق و سلامت

نقد مصوبه «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از منظر حقوق، اخلاق و سلامت

 

 

 

اطلاعیه وبینار «حق بر شهر در مسیر صلح پایدار»

 

با همکاری کارگروه حقوق زنان کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح و شورای اسلامی شهر تهران برگزار می شود: وبینار «حق بر شهر در مسیر صلح پایدار»

سمپوزیوم ملی زنان؛ امیدها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دهه‌ی جدید

کارگروه حقوق زنان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و کمیته زنان و صلح انجمن مطالعات صلح ایران با حمایت سیویلیکا برگزار می‌کنند: سمپوزیوم ملی زنان؛ امیدها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دهه‌ی جدید

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها