آموزشهای تخصصی

آموزشهای تخصصی

این مرکز با بیش از چهل سال سابقه فعالیتهای آموزشی تخصصی و کاربردی در کشور و با برخورداری از اساتید با تجربه و مراوده  مستمر با صنعت، و نیز در اختیار داشتن مجهزترین و کاملترین مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری و امکانات آموزشی و رفاهی مطلوب، همواره در كنار صنایع عظيم آب ، برق و انرژي نفت گاز و دیگر صنایع مرتبط كشور و برون مرزی بوده است و تلاش و همت خود را بر ارتقاء کیفیت و ثمربخشی آموزش‎ها، استفاده از شیوه‎ های نوین در آموزش همچون آموزش از راه دور و تعریف و برنامه‎ ریزی دوره‎ ها براساس انتظارات صنعت استوار ساخته و با تجدید ساختارها و بازنگری فرآیندهای بکار رفته در آموزش‎های تخصصی و استقرارسامانه مدیریت آموزش و سامانه مدیریت محتوای سازمانی بر اساس وب، خود را برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی صنایع آب ، برق و انرژي، نفت و گاز و دیگر صنایع مرتبط و ارائه آموزشهای پویاتر و منسجم تر و با كارامدي بيشتر مهیا می‎ سازد.
سایت مرکز آموزشهای تخصصی