آموزشهای تخصصی

در راستای تقویت آموزشهای تخصصی دانشگاه، دانشکده مهندسی برق (کنترل-قدرت) واقع در پردیس فنی-مهندسی شهید عباسپور با تکیه بر امکانات کارگاهی، آزمایشگاهی و متخصصین، چندین دهه ارتباط صنعتی و آموزشی ارزشمند با سازمانهای مختلف برق و انرژی داشته با وجود اعضای هیئت علمی مجرب در آموزش و تحقیقات کاربردی و صنعتی، ارائه خدمات آموزشی را در دستور کار خود دارد و صنایع و سازمانهای مختلف کشور با توجه به توانائی ها و تجربيات این دانشکده  از خدمات آموزشهای تخصصی  این دانشکده استفاده نموده اند.
 در این دانشکده، بخش آموزشهای تخصصی از دیرباز تاکنون کارنامه عالی از خود به جای گذاشته بطوریکه جزو اولین ها و موفق ترین مراکز در سطح کشور با امکانات و تجهیزات تخصصی می باشد که زیر نظر اعضای هیات علمی مجرب بمنظور انجام خدمات آموزشی مورد بهره برداری قرار می گیرند. 
برخی از خدمات قابل ارائه توسط این دانشکده عبارتند از:این مرکز با بیش از چهل سال سابقه فعالیتهای آموزشی تخصصی و کاربردی در کشور و با برخورداری از اساتید با تجربه و مراوده  مستمر با صنعت، و نیز در اختیار داشتن مجهزترین و کاملترین مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری و امکانات آموزشی و رفاهی مطلوب، همواره در كنار صنایع عظيم آب ، برق و انرژي نفت گاز و دیگر صنایع مرتبط كشور و برون مرزی بوده است و تلاش و همت خود را بر ارتقاء کیفیت و ثمربخشی آموزش‎ها، استفاده از شیوه‎ های نوین در آموزش همچون آموزش از راه دور و تعریف و برنامه‎ ریزی دوره‎ ها براساس انتظارات صنعت استوار ساخته و با تجدید ساختارها و بازنگری فرآیندهای بکار رفته در آموزش‎های تخصصی و استقرارسامانه مدیریت آموزش و سامانه مدیریت محتوای سازمانی بر اساس وب، خود را برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی صنایع آب ، برق و انرژي، نفت و گاز و دیگر صنایع مرتبط و ارائه آموزشهای پویاتر و منسجم تر و با كارامدي بيشتر مهیا می‎ سازد.
سایت مرکز آموزشهای تخصصی