امور اعضای هیات علمی

امور مربوط به اعضای هیات علمی با توجه به قوانین و آیین نامه های موجود در بخشهای تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت، ترفیع سالانه، ارتقای مرتبه، اعتبار ویژه، فرصت مطالعاتی، کنفرانس های بین المللی، همیار پژوهشی و ماموریت های پژوهشی تنظیم شده و در ادامه جهت بهره برداری و آگاهی در اختیار قرار داده شده است.
جهت اطلاع و تسهیل ارتباط اعضای محترم هیات علمی شماره تماس کارشناسان دانشگاه و دانشکده به تفکیک در جداول زیر اعلام شده است.

ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم ایمیل
زینب هاشم خانی کارشناس پژوهش 2565 73932565 pardis_1350@yahoo.com


 

Responsive Image

ارتباط با دانشگاه

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

توضیحات

دکتر سید اميرحسين فقهي

مدير امور هيات علمي

2216

22431877

(تلفن و دورنگار)

دکتر کیومرث قنبری

معاون امور هيات علمي

2223

22431605

سمیه موذنی

کارشناس مسئول امور اداری

2247

22431876

تمدید و ترفیع

محسن کریمی

کارشناس و مسئول دفتر

2216

22431877

دکتر کیومرث قنبری

رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

2223

22431605

 

ماهرخ کاشانی جو

کارشناس امور اداری

2226

22431605

فراخوان،تبدیل وضعیت

معصومه کیانی

کارشناس امور اداری

2339

-

فراخوان،تبدیل وضعیت

ادریس نجفی

کارشناس امور اداری

2223

22431605

امور صلاحیت عمومی

دکتر مهدی زنگیان

سرپرست اداره ترفیع و تعالی

2237

22431876

فاطمه رضاپور

کارشناس امور اداری

2247

22431876

تمدید

شیرین نصرت پور

کارشناس امور اداری

2237

 

ترفیع

خورشید مایانی

رئیس اداره ارتقا

2224

22431606

29902235(دورنگار)

دکتر حسن یعقوب نیا

کارشناس امور اداری

2205

ارتقاء