معرفی واحد فناوری اطلاعات  

واحد فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق (کنترل-قدرت) مشترک در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور می باشد.  این واحد در در طبقه دوم دانشکده در ساختمان جابربن حیان  واقع شده است. این واحد برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا قابل استفاده می باشد. تمامی سیستم های سایت مجهز به نرم افزارهای عمومی و برخی از نرم فزارهای تخصصی جهت انجام امور تحقیقاتی دانشجویان می باشند. همچنین کلیه سیستم ها مجهز به مدیریت یکپارچه تحت شبکه محلی می باشند. کل فضای سایت و دانشکده مجهز به شبکه وایرلس می باشد.
جهت ارتباط با همکاران واحد از شماره 73932815 استفاده نمایید.