افراد

کارکنان

دبیرخانه

مدیر اجرایی یوسف برهانی

دفتر ریاست
کارمند دفتر ریاست​​  خانم خان بابا

آموزش
مسئول اداره آموزش فاطمه زندي
​کارشناس اداره آموزش ​غلامرضا اکبری
کارشناس تحصیلات تکمیلی نیلوفر سادات اخوی
کاردان اداره آموزش مریم اصفهانی

واحد پژوهش و ارزیابی
کارشناسان دفتر پژوهشی ژاله ترهنده
افتخارالسادات دیان
نسترن سادات صفوی​​
 

واحد انفورماتیک
سرپرست واحد انفورماتیک
محمد پیروزمند
کارشناس سایت
علی عصری
​​
آزمایشگاه
​داریوش ناصح ​طاهر احدنژاد
​​​ ​
کتابخانه
​صدیقه مومنی ​نیلوفر جوادیان فرزانه