ارتباط با ما


شماره های تماس
آموزش 29904083-29904085
29904087-29904088
دفتر گروه ها 29904146
دبیرخانه و بایگانی 29904141,29904128-9
دفتر آزمايشگاه سخت افزار 29904095 , 29904100
واحد انفورماتیک 29904160
کتابخانه 29904155

​​