افراد

اعضای هیات علمی

ردیف​ نام و نام خانوادگی رشته رتبه تلفن پست الکترونیکی ​وب سایت
1 یعقوب توفیق سعادتی​ الکترونیک مربی​ ​saadati@pwut.ac.ir​
2 سمیه تیمارچی الکترونیک استادیار 29904132 s_timarchi@sbu.ac.ir لینک
​3 ​کیان جعفری الکترونیک استادیار
4 علی جلالی الکترونیک استادیار 29904177 a_jalali@sbu.ac.ir
5 علی رضا حسن زاده الکترونیک استادیار 29904144 a_hassanzadeh@sbu.ac.ir
6 محمد جواد شریفی الکترونیک​ دانشیار​ 29904179​ m_j_sharifi@sbu.ac.ir​
7 کامبیز عابدی الکترونیک استادیار 29904138 k_abedi@sbu.ac.ir
8 شفیق عسگری حداد الكترونیک​ مربی​  asgari@pwut.ac.ir
9 محمد عشقی الکترونیک​ دانشیار​ 29904181​ m-eshghi@sbu.ac.ir​
10 علی رضا فتاح الکترونیک​ مربی​ 29904182​ a-fattah@sbu.ac.ir​
11 بابک مظلوم نژاد میبدی الکترونیک استادیار 29904163 b-mazloom@sbu.ac.ir
12 محمد حسین معیری​ الکترونیک​​​ استادیار​​​ h_moaiyeri@sbu.ac.ir
13 امید هاشمی پور تفرشی الکترونیک​ دانشیار​ 29904174​ hashemipour@sbu.ac.ir​
14 آرش یزدان پناه الکترونیک استادیار 29904143 ar_yazdanpanah@sbu.ac.ir
 
ردیف نام و نام خانوادگی​ رشته رتبه تلفن پست الکترونیکی ​وب سایت
1 زهرا احمدیان​ مخابرات​ استادیار​ 29904127​ z_ahmadian@sbu.ac.ir​
2 شهروز اسدی مخابرات استادیار 29904176 shaz.asadi@gmail.com
3 کیان پرن مخابرات استادیار 29904137 k_paran@sbu.ac.ir
4 عباس پیرهادی مخابرات استادیار 29904134 a_pirhadi@sbu.ac.ir
5 محمد ترابی کنجین مخابرات استادیار 29904166 m_torabi@sbu.ac.ir
6 فرح ترکمنی آذر
مخابرات دانشیار​ 29904168​ f-torkamani@sbu.ac.ir​
7 اکبر درگاهی مخابرات استادیار 29904193 a-dargahi@sbu.ac.ir
8 محمدحسن ساوجی مخابرات​ استاد​ 29904162​ m-savoji@sbu.ac.ir​
9 سید محمدسجاد صدوق مخابرات استادیار​ 29904187​ s_sadough@sbu.ac.ir لینک
10 دا​ود غرویان ​مخابرات ​استادیار ​d_gharavian@sbu.ac.ir
11 سید علی قرشی مخابرات دانشیار 29904135​​ a_ghorashi@sbu.ac.ir​​
12 اسفندیار مهرشاهی مخابرات دانشیار 29904167 mehr@sbu.ac.ir
13 بابک هنربخش ​مخابرات ​استادیار ​29904192 b_honarbakhsh@sbu.ac.ir لینک​
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه تلفن پست الکترونیکی ​وب سایت​
1 محمد احمدیان قدرت​ استادیار​  ahmadian@pwut.ac.ir​
2 محمد حسین اسداللهی قدرت​ مربی آموزشیار​
3 ​هادی اشعریون​ قدرت​ مربی​
4 سید ابراهیم افجه ای قدرت استاد   e-afjei@sbu.ac.ir
5 محمد حسین آقا شعبانی قدرت​ مربی​ shabani@pwut.ac.ir
6 محمدآقا شفیعی قدرت​ استادیار​ shafiyi@pwut.ac.ir​
7 محمد رضا آقا محمدی قدرت دانشیار   aghaMohammadi@pwut.ac.ir
8 منوچهر بیگلری قدرت استادیار    
9 ابوالفضل پیرایش نقاب قدرت استادیار 29904189 a_pirayesh@sbu.ac.ir
10 حسین ترکمن قدرت استادیار   h_torkaman@sbu.ac.ir ​لینک​
11 حمید جوادی قدرت​ دانشیار​  29904126​ javadi@pwut.ac.ir​
12 فرهاد حق جو قدرت استادیار   haghjoo@pwut.ac.ir
13 ارسلان حکمتی قدرت استادیار 29904133 hekmati.arsalan@gmail.com
14 محسن حمزه قدرت استادیار 29904184 mo_hamzeh@sbu.ac.ir
15 مجتبی خدرزاده قدرت​ دانشیار​  khederzadeh@pwut.ac.ir​
​16 ​مرتضی خردمندی ​قدرت ​استادیار ​29904184 morteza@kheradmandi.com​ لینک
17 علی رضا رضا زاده قدرت​ دانشیار​ 29904178​ a-rezazade@sbu.ac.ir​
18 احمد رضایی قدرت​ مربی​ ahmadrezaii@pwut.ac.ir​
19 منصور رفیعی قدرت استادیار   m_rafii@pwut.ac.ir
20 ​مجید زندی ​قدرت ​استادیار
21 احمد سالم نیا قدرت استادیار   salemnia@pwut.ac.ir
22 محمدصادق سپاسیان قدرت​ دانشیار​  sepasian@pwut.ac.ir​
23 مهرداد ستایش نظر قدرت استادیار   msnazar@pwut.ac.ir
​24 ​علیرضا سیادتان ​قدرت ​استادیار ​29904105 a_siadatan@sbu.ac.ir​
25 کیهان شش یکانی قدرت استادیار 29904136 k_sheshyekani@sbu.ac.ir
26 مصطفی صدیق زاده قدرت استادیار 29904142 m_sedighi@sbu.ac.ir
​27 محمدتقی عاملی قدرت استاد m_ameli@sbu.ac.ir​
28 رضا قادری قدرت​​ دانشیار​ 29904125​​ r_ghaderi@sbu.ac.ir
29 حسین کاظمی کارگر قدرت استادیار 29904170 h_kazemi@sbu.ac.ir
30 ​رضا محمدی چبنلو ​قدرت ​استادیار 73932549​ rmohammadi@pwut.ac.ir
31 محمد رضا مشکوه الدینی قدرت استادیار    
32 علی مصلی نژاد قدرت استادیار   Mosallanejad@pwut.ac.ir
33 حجت الله مکبری قدرت​ مربی آموزشیار​ mokaberi@pwut.ac.ir​
34 وحيد وحيدي نسب قدرت استادیار   v_vahidinasab@sbu.ac.ir
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه تلفن پست الکترونیکی ​وب سایت
1 علی اکبر افضلیان کنترل دانشیار   afzalian@pwut.ac.ir
2 مهدی پورقلی کنترل استادیار   pourgholi@pwut.ac.ir
3 ​ابوالفضل جعفری ​ کنترل مربی
​4 ​پرویز رمضانپور کنترل استادیار
5 محمدحسین رمضانی کنترل استادیار   mramezani@pwut.ac.ir
6 ​مصطفی عابدی​ کنترل استادیار
7 ​محمد صادق قاضی زاده
کنترل​ ​دانشیار​ ​ghazizadeh@pwut.ac.ir​
8 فواد کیانپور کنترل​ مربی​ f-kianpour@pwut.ac.ir​
9 غلامرضا لطیف شبگاهی کنترل​ استادیار​ g.latif@pwut.ac.ir​
10 بیژن مشکینی کنترل​ مربی آموزشیار​ meshkini@pwut.ac.ir​
11 محسن منتظری کنترل استادیار   montazeri@pwut.ac.ir
12 ابراهیم نجیمی کنترل استادیار   najimi@pwut.ac.ir
13 علی رضا یزدی زاده کنترل​ دانشیار alireza@pwut.ac.ir​  

​​