افراد

کارکنان

 

پردیس ولنجک​​​
دبیرخانه
مدیر اجرایی پیمان غفوری
کارمند دبیرخانه صابر ابراهیمی
دفتر ریاست
کارمند دفتر ریاست فاطمه میرزایی
آموزش
مسئول اداره آموزش بتول سمیعی
کارشناس آموزش مهناز مختاری
کمک آموزشی الهام اسدزاده
معاونت‌هاي پژوهشي و تحصيلات تکميلي
کارشناس دفتر پژوهشی
مریم جوادیان فرزانه
دفتر مدير گروههای آموزشی
کارمند گروه  الهام اسدزاده​
واحد انفورماتیک
سرپرست واحد انفورماتیک محمد پیروزمند
کارمند واحد انفورماتیک 
علی عصری
آزمايشگاههای آموزشی
كارشناس آزمایشگاه داریوش ناصح
کارمند آزمایشگاه طاهر احد نژاد
کتابخانه
کارشناس کتابخانه نیلوفر جوادیان فرزانه
کادر خدماتی
نامه رسان احمد نبیئی
کادر خدمات صفر علی همت زاده
کادر خدمات رضا آوخ