بسم الله الرحمن الرحیم
مطابق آیین نامه مصوب شورای دانشگاه در 24/1/1394 اعضای شورای فرهنگی دانشکده الهیات و ادیان
عبارتند از:
  
 1.ریاست محترم دانشکده: حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی باباپور؛
2.معاون محترم آموزشی دانشکده: حجة الاسلام والمسلمین دکترعلی قاسمی؛
3.معاون محترم پژوهشی دانشکده: دکتر عباس احمدوند؛
4.دبیر شورای فرهنگی دانشکده: دکتر ابراهیم نوئی؛
5.استاد مشاور انجمن علمی دانشکده: دکتر مهران اسماعیلی؛
6.عضو هیات علمی: خانم دکتر فاطمه توکلی
7.دبیر انجمن علمی دانشکده: 
 
                     آیین نامه شورای فرهنگی

  

1-متناسب سازی فضای دانشکده الهیات و ادیان با ایام موالید و وفیات ائمه معصوم (ع) و ایام انقلاب اسلامی؛
2- اجرای برنامه های فرهنگی از قبیل پخش دعاهای صبحگاهی و اذان ظهر و مداحی و مولودی، ایستگاه های صلواتی و ... .
3- برپایی نمایشگاه های فرهنگی از قبیل نمایشگاه های محصولات نرم افزاری کامپیوتری علوم اسلامی نور.
4-برگزاری نشست های علمی و فرهنگی: مانند همایش خاورشناسان و مطالعات اسلامی در غرب،؛ ...
5- برگزاری کارگاه های علمی و فرهنگی؛ مانند کارگاه دو روزه مطالعات اسلامی در غرب بعد از 11 سپتامبر با حضور پروفسور ساشادینا.
6- برگزاری جشن دانشجویان ورودی سالیانه.
7- برگزاری جلسات شورای فرهنگی دانشکده و شرکت در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه.
8- تأسیس انجمن علمی الهیات و پشتیبانی از نشست ها و برنامه های علمی و فرهنگی انجمن علمی