تاریخچه دانشکده الهیات و ادیان

 

با توجه به جامعيت دانشگاه شهيد بهشتي و احساس خلأ نسبت به عدم وجود دانشكده الهيات و اديان در ميان مجموعه دانشكده ها و با   توجه به استعداد لازم براي تاسيس اين دانشكده، پس از بررسي­ها و برگزاري نشست­هاي تخصصي توسط اعضاي هيأت علمي سرانجام با  موافقت شوراي دانشگاه و هيأت امناء و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري مجوز تأسيس دانشكده الهيات و اديان در سال 1386 صادر گرديد.هم اکنون اين دانشکده با در اختيار داشتن 30 عضو هيات علمی به امر آموزش دینی و معنوی دانشجویان درمقطع کارشناسی، کـارشنـاسی ارشـد با 3 گروه معارف اسلامي، مدرسی معارف اسلامی و حکمت و کلام ، ادیان و عرفان و تاریخ و تمدن ، فقه سیاسی   می پردازد که ترکیب اعضای هیات علمی آن بدین صورت است: دانشیار 5نفر- استادیار 24نفر -  مربی 1 نفر