عناوین پژوهشهای انجام شده در گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی

1-  مطالعه زندگی خوابگاهی : سنجش مولفه های زندگی سالم و ناسالم خوابگاهی، ارائه راهکارهای تحقق سبک زندگی سالم خوابگاهی  در میان دانشجویان خوابگاهی دانشگاه شهید بهشتی ، مجری طرح : دکتر امیر اکبری قمصری، ( 1395- 1394 )
2- رابطه هویت دینی و هویت قومی با بهزیستی ذهنی دانشجویان: بررسی نقش واسطه ای عزت نفس، مجری طرح : پژوهشکده خانواده ، مهرماه 94
3- شناسایی و تحلیل فرصت ها و تهدید های شبکه های اجتماعی در فضای مجازی برای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، مجری پروژه: دکتر روح اله تولایی ، بهار 95
4- نظر سنجی از دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه شهید بهشتی پیرامون نحوه گذران اوقات فراغت ایشان ، مجری طرح: دکتر امیر اکبری قمصری، اسفند 93
5- گزارشی پیرامون آشنایی با وضعیت، مشکلات و کمبود های خوابگاههای دانشگاه شهید بهشتی ، مجری طرح: امیر اکبری قمصری، اردیبهشت 94
6- بررسی زمینه های سکوت سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی، مدیر پروژه: دکتر یاسر سبحانی فرد، بهار 93
7-  پیمایش ارزش ویژه برند دانشگاه شهید بهشتی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان ، مجری :گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی با همکاری علمی خانم مریم حکمت پور ، مرداد 99
​​​​​​​