صفحه اصلی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا
  • 898 مشاهدات

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که قرار است در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 پایان نامه اخذ کنند حتماً میبایست قبل از انتخاب واحد پروپزال خود را در سیستم گلستان ثبت نام نمایند و همه تائیدات آنرا در گردش کار پیگیری نمایند تا در سیستم به دست کارشناس آموزش دانشکده برسد تا سیستم اجازه انتخاب واحد درس پایان نامه را به ایشان دهد. در ضمن راهنمای ثبت پروپزال در سیستم گلستان در سایت دانشکده و نیز در سایت کتابخانه مرکزی قابل مشاهده می باشد.

دانشجویان کارشناسی ارشد ودکترا که قرار است در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 واحد رساله و پایان نامه را اخذ نمایند دقت و توجه نمایند که حتماً از قبل حکم و شماره حساب تجارت و اساتید راهنما و مشاور خود که خارج از دانشگاه هستند را جهت گرفتن سرترم به آموزش دانشکده تحویل نمایند تا سرترم استاد مربوطه،ایجاد شود ودانشجو بتواند نام ایشان را در سیستم ثبت نماید وسپس درس پایان نامه و رساله را اخذ نمایند.

دانشجویان دقت نمایند که درصورت ثبت اشتباهی عنوان ونام اساتید در سیستم گلستان مسئولیت آن بر عهده خود دانشجو می باشد.

درضمن دانشجویان دقت فرمایند در صورت ثبت عناوین پایان نامه و رساله در ایرانداک مطمئن شوند که عنوان و اساتید نهایی شده و هیچ تغییری صورت نمیگیرد زیرا همه اطلاعات ایرانداک و گلستان دقیقیاً باید مانند هم باشند زیرا در غیر اینصورت بعد فارغ التحصیلی برای دانشجو مشکلاتی ایجاد خواهد شد.لذا درصورت اجباری نبودن ثبت در ایرانداک بهتر است انجام آنرا به تعویق بیاندازید تا از عنوان و اساتید خود مطمعن شوید.

افزودن نظرات