صفحه اصلی
ارائه مقاله در وبینار بین المللی انجمن آرشیویستهای امریکا
  • 2451 مشاهدات

در وبیناری که توسط انجمن آرشیویستهای امریکا برگزار گردید مقاله Evaluation of archival centers of Tehran city based on archival health measures به صورت پوستر ارائه گردید. در این وبینار، ارائه دهنده پوستر باید دو دقیقه درباره پژوهش خود توضیح می داد. این مقاله توسط دکتر امیررضا اصنافی و دکتر محسن حاجی زین العابدینی اعضای هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی و محمد جواد زارعی مرادحاصلی دانش آموخته این رشته تدوین شد که توسط دکتر امیررضا اصنافی ارائه شد.

 

افزودن نظرات