صفحه اصلی
قابل توجه دانشجویان ورودی 97
  • 1398 مشاهدات

 

 

تمامی ورودی های 1397 می بایست حداکثر تا خرداد درخواست دفاع را از طریق سیستم گلستان ارسال نمایند. در غیر اینصورت امکان تمدید ترم وجود ندارد

افزودن نظرات