فهرست اولویت های پژوهشی پژوهشکده خانواده

فهرست اولویت های پژوهشی پژوهشکده خانواده در رشته حقوق خانواده:
١-بازنگری قانون حمایت خانواده
٢- اصلاح و تدوین برنامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه خانواده
٣- تدوین برنامه و اجرای توسعه کلینک‌های تخصصی خانواده و کودک در سطح ملی
٤- ارزیابی عملکرد کانون‌های اصلاح و تربیت در بازپروی و جامعه‌پذیری اطفال و نوجوانان بزهکار
٥- راهکارهای اصلاح رژیم مالی زوجین بر حسب اقتضائات و الزامات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی روز
٦-بررسي الزامات قوانين و مقررات كار با حقوق و تكاليف زوجين در خانواده
٧- اثار محدوديت هاي كرونايي بر مشاغل و تاثير ان بر حقوق مالي زوجه
٨- تدوين ضرورت هاي قانوني در بكارگيري روش هاي نوين باروري
٩- نقد و بررسي قوانين مرتبط با خروج از كشور بانوان
١٠- زنان سرپرست خانوار و حمايت هاي قانوني از انان
١١- مطالعات تطبیقی بین نظام‌های حقوقی و بررسی اسناد بین‌المللی به‌ویژه تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق خانواده و اعضای آن
١٢- مطالعه و بررسی سیاست‌های تقنینی دوستدار خانواده در ایران و سایر کشورها
١٣- پليس خانواده و كودك
١٤-جراحی‌های زیبایی و حقوق زوجین

فهرست اولویت های پژوهشی پژوهشکده خانواده در رشته روانشناسی بالینی با گرایش خانواده:
۱_ سلامت خانواده
2- ارتقاء کارکردهای خانواده
3_غنی سازی روابط زوجین
4- غنی سازی و ارتقاء روابط والد- فرزند
5-آسیب شناسی روابط والد- فرزند در خانواده ایرانی
6_آسیب های خانواده در ایران (طلاق،خیانت،خشونت و ...)
7_ خانواده ایرانی در بستر جهانی شدن
8_ مطالعات تطبیقی ساختار و کارکردهای خانواده
9_ نیاز سنجی خانواده ایرانی با تاکید بر توسعه برنامه های آموزشی

طرح های خاتمه یافته

پژوهشکده خانواده در راستای اهداف پزوهشی خود طرحهای گوناگونی را در حوزه های مختلف خانواده اجرا کرده که به تعدادی از آنها اشاره می شود:
 • مطالعه مفهوم خانواده، سلامت خانواده و خانواده سالم و آسیب زا از دیدگاه خانواده های ایرانی
 • مطالعه مفهوم خانواده، سلامت خانواده و خانواده سالم و آسیب ها از دیدگاه کارشناسان
 •  بررسي اثر روشهاي تصور هدايت شده با موسيقي در کاهش استرس، افسردگي و اضطراب و افزايش سلامت عمومي  والدين داراي کودکان اتيستيک
 •   بررسي نقش عوامل خانوادگي بر افت تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهرستان قم
 •   طرح تاثير گروههاي حمايتگر بر افزايش سازگاري والدين کودکان با اختلال اتيستيک
 •  بررسي تاثير رفتار والدين روي ريتمهاي فيزيولوژيک فرزندان
 •   بررسي ميزان آگاهي دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي در زمينه خصوصيات، راههاي انتقال، پيشگيري و ابعاد اخلاقي، اجتماعي و حانوادگي بيماري ايدز
 •   بررسي فاصله نسلها در موضوع خانواده مقايسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در جوانان و والدين آنها
 •   بررسي تاثير نوبت کاري بر رضامندي زناشويي پرستاران زن
 •   تمکين خاص و آثار حقوقي آن
 •   بررسي و مقايسه غرور ملي در ايرانيان ساکن کانادا، ايرانيان متقاضي مهاجرت به خارج از کشور و يک گروه از ايرانيان ساکن تهران
 •   مطالعه مقدماتي نقش آموزش مهارتهاي شناختي زندگي زناشويي در تغيير باورهاي ارتباطي دانشجويي
 •   شناخت و طبقه بندي تم هاي موسيقي با هدف کاربردهاي روانشناختي
 •   سقط جنين مصنوعي در جهان بيني کليساي حواري ارامنه گريگوري
 •   سقط جنين در نظام حقوقي ايران از نظر ادله نفي ضرر
 •   طرح بررسي تطبيق مقاهيم مشترک حقوقي و روانشناختي، جامعه شناختي و پزشکی
 •   بررسي کيفيت زندگي زنان مبتلا به ايدز شهر تهران
 •    بررسي مقدماتي  ويژگيهاي روان سنجي  و اعتبار يابي   ابزارسنجش کارکرد خانواده(FAD)
 •   بررسي کيفي نيازهاي رواني مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتيستيک در مراجعه کنندگان به دو مرکز آموزشي و توانبخشي اختلالات اتيستيک (به آرا و CTAD).
 •  تشکيل پليس کودک و نوجوان.
 •  ااعتباریابی و تحليل عاملي مقياس MMPI_2 در جامعه دانشجويي تهران براي استفاده در مراکز باليني و پژوهشي.
 •  بررسی و مقايسه فراواني اختلالات رفتاري هيجاني در فرزندان مبتلايان به بيماري دو قطبي و مقايسه آن با گروه کنترل.
 •  ترجمه و انطباق آزمون " ارزيابي تاب آوري بچه هاي سالم" و اندازه گيري ويژگيهاي روانسنجي آن در تهران.
 •  ساخت، آماده سازي و هنجاريابي مقياس توافق سنجي پيش از ازدواج.
 •  پروژه تحقيقات طولي خانواده.
 •  تاثير رفتار ارتباطي و نظارتي والدين بر وضعيت تحصيلي اجتماعي دانشجويان با تاکيد بر دانشجويان دختر.
 •  هنجاريابي مقدماتي ابزار سنجش خانواده در خانواده هاي کودکان مقطع ابتدايي شهر تهران
 •  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان با خطرپذیری دانشجویان در دانشگاه های کشور
 •  مرور سیستماتیک عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتبط با سوء مصرف سیگار، مواد مخدر و الکل در بین جوانان
 •  بررسی تاثیر ساختار خانواده، محیط خانوادگی و ارتباط با مدرسه بر خطرپذیری دانش آموزان دبیرستان های شهر
 •  بررسی تاثیر تمرین آرام سازی روایی و خودگویی مثبت همراه با موسیقی آرامبخش و نیروبخش در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی و افزایش شادکامی و عزت نفس دانشجویان
 • بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت با خطرپذیری دانشجویان
 •  تدوین برنامه آموزش خانواده: زندگی سازگار با اتیسم و بررسی اثربخشی این برنامه بر کاهش علائم اتیسم در کودکان مبتلا به آن و بهبود کیفیت زندگی مادران آنها
 • مرور سیستماتیک پژوهش های سو مصرف مواد مخدر نوجوانان در کشور