درباره

معرفی پژوهشکده خانواده

توجه به نیاز جامعه به شناخت علمی خانواده هم در سطح بنیادین و هم کاربردی و همچنین نیاز کل کشور به کارآمد ساختن خانواده در امر ازدواج، روابط زناشویی، فرزندپروری و تحکیم و ارتقاء ساختار و کارکرد خانواده و کاهش آسیب ها و مشکلات زناشویی، دانشگاه شهید بهشتی برای نخستین بار در کشور با تاسیس پژوهشکده خانواده در سال 1380 پایه و بنیان مطالعه و تحقیق نظام مند در حوزه خانواده را تاسیس و خدمات تخصصی نظیر آموزش زوجین و والدین و خدمات آموزشی و درمانی خانواده ها را در امور پژوهشی و آموزشی آغاز نمود. هدف این پژوهشکده دستیابی به معتبرترین مراجع تولید علم در حوزه خانواده در سطح ملی، منطقه ای و کشورهای اسلامی و تربیت متخصصین خانواده پژوهی و خانواده درمانی و ارتقاء جایگاه و کارکرد خانواده می باشد. پژوهشکده خانواده با ساختار بین رشته ای توسط متخصصان رشته های مختلف از روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت، روانشناسی عمومی، اقتصاد خانواده، حقوق، پزشکی اجتماعی، روانپزشک اداره می شود و برای توسعه رشته های مرتبط برنامه ریزی می کند
 
​​​​​ رسالت پژوهشکدة خانواده سامان دهی پژوهشهای بنيادين و کاربردی در جهت توليد و توسعه علمی و خدماتی پاسخگو به نيازهای اساسی خانواده ایرانی با توجه به تحولات جهان معاصر بوده و با هدف توليد و اشاعه علم و زمينه­سازی برای سياستگذاری در حوزه خانواده با رويکرد بين رشته­ای و متمرکز بر فرهنگ ايرانی ـ اسلامی فعاليت می­کند و سعی دارد با انجام پژوهش­های مرتبط با حوزه خانواده و تربيت نيروی انسانی متخصص در مقطع تحصيلات تکميلی و جذب هيأت علمی از رشته­های مختلف و مرتبط با خانواده در اين راه قدم برمی­دارد و در اين راستا از همکاريهای ملی و بين المللی استفاده می­کند.
پژوهشکده خانواده دارای چهار گروه پژوهشی شامل مطالعات بنيادی، خانواده با نيازهای ويژه، بهداشت خانواده، تربیت فرزند (فرزندپروری)، بوده و در دو رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با گرایش خانواده درمانی و  رشته حقوق خانواده، و یک رشته دکتری تخصصی با عنوان مطالعات زنان با گرایش حقوق خانواده دانشجو می پذیرد. همچنیپزوهشکده دارای دو مرکز بالينی کلینیک تخصصی خانواده و کودک و مرکز آموزشی و توانبخشی کودکان با اختلالات ویژه و  یک مرکز مطالعات هنردرمانی می­باشد. همچنین پژوهشکده خانواده موفق به اخذ عنوان نخستین قطب علمی خانواده شده است.  نشريه خانواده پژوهی با امتياز علمی ـ پژوهشی به عنوان یک مجله بین رشته ای در حوزه خانواده توسط پژوهشکدة خانواده منتشر می­شود. پژوهشکده خانواده تا به امروز نه دوره کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و 5 دوره جشنوراه خانواده پژوهی را برگزار نموده است.

 

تاریخچه ی پژوهشکده خانواده

توجه به نیاز جامعه به شناخت علمی خانواده هم در سطح بنیادین و هم کاربردی و همچنین نیاز کل کشور به کارآمد ساختن خانواده در امر ازدواج، روابط زناشویی، فرزندپروری و تحکیم و ارتقاء ساختار و کارکرد خانواده و کاهش آسیب ها و مشکلات زناشویی، دانشگاه شهید بهشتی برای نخستین بار در کشور با تاسیس پژوهشکده خانواده در سال 1380 پایه و بنیان مطالعه و تحقیق نظام مند در حوزه خانواده را تاسیس و خدمات تخصصی نظیر آموزش زوجین و والدین و خدمات آموزشی و درمانی خانواده ها را در امور پژوهشی و آموزشی آغاز نمود. هدف این پژوهشکده دستیابی به معتبرترین مراجع تولید علم در حوزه خانواده در سطح ملی، منطقه ای و کشورهای اسلامی و تربیت متخصصین خانواده پژوهی و خانواده درمانی و ارتقاء جایگاه و کارکرد خانواده می باشد. پژوهشکده خانواده با ساختار بین رشته ای توسط متخصصان رشته های مختلف از روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت، روانشناسی عمومی، اقتصاد خانواده، حقوق، پزشکی اجتماعی، روانپزشک اداره می شود و برای توسعه رشته های مرتبط برنامه ریزی می کند
 
​​​​​ رسالت پژوهشکدة خانواده سامان دهی پژوهشهای بنيادين و کاربردی در جهت توليد و توسعه علمی و خدماتی پاسخگو به نيازهای اساسی خانواده ایرانی با توجه به تحولات جهان معاصر بوده و با هدف توليد و اشاعه علم و زمينه­سازی برای سياستگذاری در حوزه خانواده با رويکرد بين رشته­ای و متمرکز بر فرهنگ ايرانی ـ اسلامی فعاليت می­کند و سعی دارد با انجام پژوهش­های مرتبط با حوزه خانواده و تربيت نيروی انسانی متخصص در مقطع تحصيلات تکميلی و جذب هيأت علمی از رشته­های مختلف و مرتبط با خانواده در اين راه قدم برمی­دارد و در اين راستا از همکاريهای ملی و بين المللی استفاده می­کند.
پژوهشکده خانواده دارای چهار گروه پژوهشی شامل مطالعات بنيادی، خانواده با نيازهای ويژه، بهداشت خانواده، تربیت فرزند (فرزندپروری)، بوده و در دو رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با گرایش خانواده درمانی و  رشته حقوق خانواده، و یک رشته دکتری تخصصی با عنوان مطالعات زنان با گرایش حقوق خانواده دانشجو می پذیرد. همچنیپزوهشکده دارای دو مرکز بالينی کلینیک تخصصی خانواده و کودک و مرکز آموزشی و توانبخشی کودکان با اختلالات ویژه و  یک مرکز مطالعات هنردرمانی می­باشد. همچنین پژوهشکده خانواده موفق به اخذ عنوان نخستین قطب علمی خانواده شده است.  نشريه خانواده پژوهی با امتياز علمی ـ پژوهشی به عنوان یک مجله بین رشته ای در حوزه خانواده توسط پژوهشکدة خانواده منتشر می­شود. پژوهشکده خانواده تا به امروز نه دوره کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و 5 دوره جشنوراه خانواده پژوهی را برگزار نموده است.

فعالیتهای  پژوهشكده خانواده: فهرست فعالیتهای پژوهشکده خانواده
پزوهشکده خانواده دارای دو رشته تخصصی روانشناسی بالینی خانواده و حقوق خانواده در مقطع ارشد می باشد. از سال 1384 در رشته روانشناسی بالینی خانواده و از سال 1392 در رشته حقوق خانواده، هر سال پژوهشکده خانواده در حدود 30 دانشجو در هر رشته جذب و آموزش داده است. فارغ التحصیلان هر دو رشته به خوبی جذب بازار کار شده و در این حیطه مشغول به کار می باشند. همانطور که مستحضر هستید، هر دو رشته دقیقا مطابق با نیازهای جامعه در حوزه خانواده و در راستای اهداف دانشگاه دوستدار خانواده می باشد. همچنین از سال 1395 پژوهشکده 8 دانشجوی دکتری در رشته رواشننسای بالینی با گرایش خانواده نیز داشته است.
  1. از سال 1393 اساتید رشته حقوق پژوهشکده خانواده تلاش نمودند تا رشته حقوق خانواده در مقطع دکتری را طراحی و تدوین نمایند و در اسفند 1397 این رشته با عنوان مطالعات خانواده و زنان با گرایش حقوق خانواده تصویب شده و در حال حاضر پژوهشکده در تلاش برای تصویب اجرای آن در واحد و جذب دانشجو می باشد.
  2. پزوهشکده خانواده در راستای نیازها و چالشهای خانواده ایرانی و کمک به ارتقاء سطح خانواده از سال 1388 هر دو سال یکبار کنگره آسیب شناسی خانواده را برگزار نموده که با نگاهی بین رشته ای محقققان این حوزه را دور هم گرده آورده است. همچنین در کنار کنگره، جشنواره خانواده پژوهشی به منظور تجمیع و تشویق پژوهشهای مرتبط با حوزه خانواده برگزار شده است.
  3. پزوهشکده خانواده دارای دو کلینیک تخصصی می باشد: کلینیک تخصصی خانواده و کودک و کلینیک آموزش و پژوهش کودکان با اختلال ویژه. کلینیک کودکان با اختلال ویژه با توجه به نیازهای خانواده های داری کودکان نیاز ویژه کلاسهای آموزشی مختلفی را برای خانواده ها برگزار نموده و همچنینی فرصت مناسبی در اختیار دانشجویان و درمانگران قرار داده تا با گذراندن دوره های آموزشی مرتبط، بتوانند به خانواده های دارای کودکان با نیازهای ویژه کمک کنند. کلینیک تخصصی خانواده و کودک خدمات متنوعی را برای خانواده ها فراهم آورده است. ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی در حیطه های مختلف مرتبط با خانواده شامل، زوج درمانی، خانواده درمانی، روان درمانی کودک و نوجوان و مشاوره قبل از ازدواج؛ ارائه مشاوره های حقوقی، برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی تخصصی برای تربیت درمانگران و مشاوران و همچنین کارگاه های ویژه عموم مردم از جمله فعالیتهای این کلینیک می باشد. همچنین یان کلینیک با واحدهای مختلف مرتبط با خانواده از جمله دادگاه خانواده، همکاری داشته و تلاش می کند تا حمایت مناسبی برای خانواده ها فراهم آورد.
  4. پزوهشکده خانواده از سال 1386 فصلنامه خانواده پژوهی را به عنوان یک فصلنامه بین رشته ای در حوزه مطالعات خانواده منتشر نموده و تا کنون 61 شماره از این مجله چاپ شده است.
  5. قطب علمی خانواده ایرانی- اسلامی در سال 1385 در پژوهشکده خانواده تاسیس و تا کنون پژوهشهای مختلفی در آن حوزه خانواده در آن به تصویب رسیده و مورد حمایت قرار گرفته است.

اعضاء هیئت علمی

                   
رئیس پژوهشکده:
دکتر محمد روشن
 

 آقایان: دکتر علی زاده محمدی،دکتر محمد روشن، دکتر مصطفی مظفری

خانم‌ها: دکتر فرشته موتابی، دکتر لیلی پناغی،دکتر منصوره السادات صادقی، دکتر پریسا سادات سید موسوی، دکتر ماهرو غدیری، دکتر زهرا عبدخدایی