کلینیک روزانه توانبخشی کودکان با اختلالات ویژه

اين مرکز از سال 1381 در پژوهشکدة خانواده با اهداف، انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي بنيادي و کاربردي در شناخت اختلال اتيستيک، آموزش علمي رفتار درماني کودکان اتيستيک به کارشناسان و دانشجويان، آموزش والدين براي شناخت و توانبخشي کودکان اتيستيک و حمايت از حقوق اجتماعي کودکان آنها در ايران، آموزش به کودکان اتيستيک فعاليت خود را آغاز کرد.

مرکز به­آرا يک مرکز روزانه آموزش و توانبخشی وابسته به پژوهشکدة خانواده دانشگاه شهيد بهشتی است که با هدف ارائه خدمات به کودکان مبتلا به اختلالات اتيستيک و انجام تحقيقات در طيف اختلالات فراگير رشد تشکيل شده است. سرپرست کلینیک سرکار خانم دکتر لیلی پناغی می باشند

امکانات مرکز  

اين مرکز در حال حاضر با برخورداری از وسايل متنوع آموزشی و همکاری متخصصان حوزه­های عصب روانشناسی تحولی، روانپزشکی اطفال؛ روانشناسی بالينی کودک و مربيان آموزش ديده آماده ارايه خدمات به کودکان مبتلا و خانواده­های آنها می­باشد.
نحوه پذيرش مراجعان و گردش کار

کودکان بر مبنای تشخيص يک فوق تخصص روانپزشکی اطفال و يک روانشناس بالينی کودک در مرکز پذيرفته شده و مورد ارزيابی جامع قرار می­گيرند و برنامه آموزشی و توانبخشی هر کودک متناسب با سطح هوش و شدت بيماری وی طراحی می­گردد. آنگاه هر کودک توسط يک کارشناس به طور انفرادی در نوبت صبح يا بعدازظهر يا هر دو نوبت بر مبنای روش تحليل رفتــار کـاربـــردی (Applied Behavioral Analysis) در حوزه­های زير تحت آموزش و برنامه­های تغيير و اصلاح رفتار قرار می­گيرد:

1. حذف رفتارهای ناسازگار (کليشه­ای، خودآزارانه) آموزش رفتارهای سازگارانه

2. رفتار درمانی

3. پرورش مهارتهای شناختی

4. گفتار درمانی و پرورش مهارتهای کلامی

5. آموزش مهارتهای اجتماعی

6. کار درمانی و پرورش مهارتهای حرکتی

7. بهبود مهارتهای خودياری

8. آموزش در زمينه ديگر مهارتهای مرتبط با سطح تحول کودک


آدرس:
 تهران، اکباتان؛ روبروی بیمارستان صارم، پردیس 2 دانشگاه شهید بهشتی، کلینیک روزانه توانبخشی کودکان با اختلالات ویژه

​​​​​​