مسابقه

انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد طراحی لوگو خود رابه مسابقه بگذارد.

شرایط عمومی و فنی طرح لوگو:

۱) طرح میتواند از نشانه فعلی دانشگاه شهید بهشتی یا نشانه قبلی دانشگاه(ملی) ویا عناصر اسلامی و ایرانی الهام گرفته و یا استفاده نموده و یا ایده ای نو و مستقل باشد.

۲) طرح بایستی بتواند ظرفیت های مختلف از جمله اجراهای بزرگ (دیواری،بنر)و کوچک در حد سربرگ را داشته و نیز چاپ رنگی،سیاه سفید،اجرای سه بعدی،ساخت آرم،تندیس،مجسمه.......باشد و نیز بهره برداری در  طرح لوگو انجمن های دانشکده ،گروه ها و.... دانشگاه را داشته باشد.

۳)طرح بایستی به جهت فنی از مشخصاتی برخوردار باشد که بتوان با کیفیت قابل قبول در ابعاد کوچک و بزرگ اجرا و عرضه گردد.

۴) انجمن در انتخاب طرح برتر مختار خواهد بود و حق هر گونه بهره برداری را دارد.

۵)هرطراح می تواند ۳طرح پیشنهاد دهد.

۶) از میان طرح های دریافتی چنانچه طرحی حائز مشخصات مورد نظر انجمن راباشد بعنوان طرح برتر انتخاب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۷) به طراح، طرح انتخاب شده جایزه ارزنده ایی اعطا و از صاحب اثر به نحو شایسته تجلیل به عمل خواهد آمد.

 لطفا طرح پیشنهادیتان را به همراه نام نام خانوادگی و شماره تماس به آدرس اینترنتی زیر ارسال نمایید

G.D.P@sbu.ac.ir

حداکثر زمان ارسال طرح ها:

تا پایان تیر ماه سال جاری

 

تلفن جهت پاسخگویی به سوالات شما:

29903028

09018381439