معرفی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی

​دانش‌آموختگان دانشگاه شهید بهشتی سرمایه های گرانقدر انسانی می باشند که یک ساز و کار مشخص و پایدار برای حفظ ارتباط با این عزیزان بسیار ضروری است.
 

در این راستا، انجمن دانش آموختگان شهیدبهشتی به منظور تداوم یک رابطه دوطرفه مفیدوموثر بین دانش‌آموختگان باهم ونیز با دانشگاه راه‌اندازی گردیده است. انجمن دانش آموختگان به صورت چتری برسایر انجمن ها و کانون های دانش آموختگی فعال در دانشکده ها، پژوهشکده ها، گروه هاوحتی رشته ها عمل خواهد نمود.

از شما دانش آموخته گرامی جهت عضویت در انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه شهید بهشتی دعوت به‌عمل می‌آید همچنین تقاضا می‌شود به دوستان و هم دوره ای‌های خود جهت عضویت اطلاع رسانی بفرمائید.

شماره تماس: 
29902344 

 

آدرس کانال تلگرامی انجمن:
fgsbu@