گزیده ای از اقدامات معاونت

جدیدترین اخبار معاونت

قابل توجه کاربران سامانه اتوماسیون اداری و مالی

قابل توجه کاربران سامانه اتوماسیون اداری و مالی

بازدید 574
قابل توجه کاربران شبکه دانشگاه

قابل توجه کاربران شبکه دانشگاه

بازدید 515
قابل توجه کاربران سامانه درس افزار

قابل توجه کاربران سامانه درس افزار

بازدید 505

اطلاعیه ها