واحد شبکه

Network
زیر ساخت شبکه
شبكه دانشگاه داراي پنج هسته ( Core  )  در شمال، جنوب و مركز دانشگاه ميباشد. اين Core ها توسط فيبر نوري شبكه شده اند که هر Core وظيفه ارائه سرويس به شبکه هاي محلي اقماري را به عهده دارد.
Core  جنوب در دانشکده علوم ریاضی
Core  مرکز در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
Core  شمال در دانشکده حقوق
Core  شمال 1 در خوابگاه کوی برادران
Core  شمال 2 در خوابگاه کوی خواهران
تعداد 7000 گره (Node) فعال در حال استفاده در اين شبكه هست. دراين شبكه، بيش از 347 دستگاه سوئيچ پيشرفته درلايه هاي هسته و توزيع استفاده شده است. اين شبكه توسط 67 عدد سرور مستقر در مركز کنترل و رهبري مي شود.
تعداد 99 دستگاه Wireless در خوابگاه های کوی خواهران و برادران نصب و راه اندازی گردیده است .
تعداد 70 دستگاه Wireless در واحدهای دانشگاه نصب و راه اندازی گردیده است.