قابل توجه متقاضیان پنجمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی
​​​​​​​

تاریخ جدید برگزاری آزمون مرحله پنجم 1400/05/08

پیرو لغو مجدد برگزاری آزمون مذکور، تاریخ جدید برگزاری این آزمون روز جمعه هشتم مرداد ماه سال جاری از ساعت 16 در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تعیین ‌می‌گردد، لذا متقاضیانی که در این آزمون ثبت‌نام نموده‌اند جهت دریافت و پرینت کارت خود از روز دوشنبه ظهر مورخ 1400/05/04 به سامانه گلستان مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است متقاضیان یک ساعت زودتر در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.
 

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مردادماه سال 1399 (دوره اول) ـ پایان یافته است​​ ​

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

اطلاعیه شماره 2

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

اطلاعیه شماره 3

اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به شهریورماه سال 1399 (دوره دوم) ـ پایان یافته است ​​​

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسی شهریورماه 1399 (دوره دوم)

اطلاعیه شماره 2

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

اطلاعیه شماره 3

اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان انگلیسی شهریورماه 1399

اطلاعیه شماره 4​​​​​​​

کارت ورود به جلسه

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مردادماه  سال 1400 (دوره پنجم) ـ  زمان برگزاری آزمون مردادماه

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه (دوره پنجم)

اطلاعیه شماره 2

نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی

اطلاعیه شماره 3

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1400

اطلاعیه شماره 4

بروشور پنجمین آزمون بسندگی​​​​​​​

اطلاعیه شماره 5

سوالات متداول

اطلاعیه شماره 6 نتایج پنجمین آزمون بسندگی (بالاتر از 50)
اطلاعیه شماره 7 نتایج پنجمین آزمون بسندگی (پایین تر از 50)