فرم های آموزشی

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام اندازه
اسناد
نمونه طرحنامه تکمیل شده دوره دکتری.pdf ۱٫۶ MB
فرم مشخصات مدرسین مدعو.doc ۶۲ KB
فرم عدم کسر مالیات.doc ۱۷۴ KB
دستورالعمل اشتغال دستیار آموزشی.doc ۱۸۴ KB
فرم مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری.docx ۳۴ KB
مجوز تدریس.doc ۵۸ KB
مجله چكيده پايان نامه هاي ايران مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.doc ۲۸۰ KB
گزارش سه ماه.doc ۲۸۲ KB
گزارش سمينار شش ماهه رساله دوره دكتري.doc ۲۸۰ KB
شرکت دانشجویان در جلسات دفاع.doc ۴۳ KB
درخواست شركت در سمینارهای داخل كشور مخصوص دانشجویان دورۀ دکتری.doc ۶۱ KB
درخواست شركت در سمینارهای خارج از كشور مخصوص دانشجویان دورۀ ارشد و دکتری.doc ۶۱ KB
حكم تصويب موضوع رسالۀ دکتری.doc ۲۷۷ KB
چکیده.doc ۵۰ KB
جهت گرفتن وام پروپوزال.doc ۳۸ KB
تأييديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع از رساله دوره دكتري.doc ۴۴ KB
تأييديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد.doc ۴۲ KB
پيشنهاد موضوع پايان نامه - رساله.doc ۱۷۶ KB
ارسال پایان نامه به کتابخانه ملی.jpg ۶۴۳ KB
طرح تحقیق رسالۀ دورۀ دکتری ویژه «تصحیح متون».doc ۱۴۸ KB
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}