ارتباط با ما

آدرس پژوهشکده لیزر و پلاسما:

تهران- بزرگراه شهید چمران-  ولنجک- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده لیزر و پلاسما
شماره نمابر: 22431775-021
کدپستی: 1983969411
رئیس پژوهشکده (آقای دکتر توسلی)
22431773، 29904020
معاون تحصیلات تکمیلی پژوهشکده (آقای دکتر نیکنام)
29904012
معاون پژوهشی پژوهشکده (آقای دکتر قمی)
29904006
مسئول اجرایی (خانم کاوه)
29904021
کارشناس امور آموزشی (خانم کاوه)
29904021
کارشناس امور پژوهشی (خانم ضمیری)
29904025