درباره ما

تاریخچه

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه در سال 1339 هم زمان با تاسیس دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1349 به ساختمان فعلی منتقل گردید. مجموعه کتابخانه مرکزی از کتاب‌ها و نشریات (فارسی ،عربی و انگلیسی)، پایان‌نامه‌ها و گزارش‌ها، بانک‌های اطلاعاتی، تشکیل شده است.
کتابخانه مرکزی دانشگاه دارای کتابخانه اقماری در دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های گوناگون است که به صورت متمرکز اداره می‌شوند، فهرست‌نویسی و آماده‌سازی منابع در هر یک از کتابخانه‌ها انجام می‌شود و کتابخانه‌ها به صورت تخصصی به ارائه خدمات می‌پردازند.
دانشجویان می‌توانند علاوه بر کتابخانه دانشکده خود در کتابخانه مرکزی نیز عضو باشند.
 

آدرس دانشگاه شهید بهشتی از طریق گوگل مپ
google map.JPG