نقشه سایت

آموزش ضمن‌خدمت کارکنان

مدیریت منابع انسانی و پشتیانی

​​​​​​​
​​​​​​​

 

 

با توجه به طراحی مجدد صفحات مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دسترسی و ورود به کلاس‌های آموزشی ضمن‌خدمت از این پس از صفحه "تقویم آموزشی" در صفحه جدید مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی به آدرس زیر امکان پذیر است:

تقویم آموزشی

ثبت‌نام دوره‌های ضمن‌خدمت

Responsive Image

​​​​​​​