آزمایشگاه آموزش آمار، احتمال و علوم داده

​​​​​​​
آمار و احتمال به‏عنوان یکی از عناصر تعریف‏کنندهٔ سواد علمی در قرن بیست و یکم به‏کار می‏رود و اهمیت آن به‌عنوان یک جنبه از سواد علمی در اسناد برنامهٔ درسی کشورهای زیادی در سال‏های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. آموزش آمار و احتمال در کشور ایران، هنوز به‌صورت آکادمیک، توسط هیچ‌ یک از دانشگاه­ها و مراکز علمی کشور مورد توجه قرار نگرفته است. عدم وجود مقالات در این حوزه، این مطلب را تأیید می‌نماید، در صورتی‌که این تحقیقات نقش بسزایی در تولید محتوا­های آموزشی در کتاب­های درسی در آموزش و پرورش و دانشگاه­ها ایفا می­نمایند و این موضوع به‌عنوان مشکل اصلی در حوزهٔ یادگیری ریاضی در آموزش و پرورش و دانشگاه­ها مطرح است. از سویی علم داده، یک علم میان‌رشته‌ای پیرامون استخراج دانش و آگاهی از مجموعه‌ای داده و اطلاعات است، به‌طوری‌که علم داده از ترکیب مباحث مختلفی شامل  ریاضیات، آمار و احتمال، مهندسی و علوم کامپیوتر تشکیل شده است. توجه به آموزش و مهارت‌آموزی نیز در این علم یکی از اهداف این آزمایشگاه به شمار می­آید. این آزمایشگاه، به‌عنوان اولین آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزهٔ آموزش آمار، احتمال و علوم داده در کشور به‌منظور انجام تحقیقات در حوزهٔ آموزش آمار، احتمال مدرسه­ای و دانشگاهی و علوم داده در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۹ تأسیس شد.
 هدف اصلی این آزمایشگاه انجام تحقیقات اصیل و مورد نیاز به‌منظور بازنگری و تولید محتواهای استاندارد کتاب­های درسی ریاضی در بخش آمار و احتمال (آموزش و پرورش)، کتاب­های آمار و احتمال دانشگاهی و آموزش و مهارت­آموزی در علوم داده است.

اعضای آزمایشگاه: دکتر احسان بهرامی‌سامانی، دکتر محمدرضا فریدروحانی، دکتر حسین حاجی‌ابوالحسن، دکتر علیرضا طاهریون، دکتر ابراهیم ریحانی، دکتر محمدرضا سید صالحی و دکتر یونس کریمی فردین‌پور.
e_bahrami@sbu.ac.ir
  • ۰۲۱-۲۹۹۰۵۵۵۲