دفتر مشاورهٔ آماری
گروه آمار  دانشگاه شهید بهشتی در راستای نیل به اهداف زیر:
  1. توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتهٔ آمار دانشگاه شهید بهشتی جهت تعامل با پژوهشگران، ارائهٔ خدمات مشاوره‌ای و تحلیل داده‌های آماری
  2. افزایش همکاری بین آمارشناسان و پژوهشگران در زمینه‌های مختلف
  3. ارتقاء کیفیت کاربرد علم آمار در پژوهش‌ها، به‌ویژه رسأله‌ها و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی
  4. فعالیت در قالب کانونی تخصصی در دانشگاه شهید بهشتی به‌ویژه رفع نیاز متقاضیان به مشاورهٔ آماری
  5. ارتقاء فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط با رفع مشکلات و معضلات آماری جامعه، با به‌کارگیری ظرفیت گروه‌های آمار و علوم بیمسنجی
  6. افزایش آگاهی از توانمندی و فوائد تخصص آمار
  7. ارتقاء سطح کیفی و کمی ارتباط دانشگاه با صنعت
در سال ۱۳۸۹ اقدام به راه اندازی دفتر مشاوره آماری نمود.
خدمات:
خدمات دفتر مشاوره  شامل ۳ گروه عمدهٔ زیر است:
  1. مشاوره: ارائهٔ خدمات حضوری مشاوره به متقاضیان در جهت رفع مشکلات آماری مورد نیاز و هدایت آن‌ها برای انتخاب روشهای مناسب، تحلیل‌های آماری، طراحی نحوهٔ گرد‌آوری داده‌ها، استفاده از بسته‌های نرم افزاری مناسب و کمک به تفسیر نتایج
  2. همکاری: ارائه خدمات تخصصی آماری و نظارتی در پروژه‌ها
  3. آموزش: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی-مهارتی برای متقاضیان
همکاران: کلیه همکاران گروه، و بسته به نیاز دانشجویان مقاطع مختلف گروه در این دفتر همکاری خواهند داشت.  ​​​​​​​