مجله رسته‌ها و ساختارهای کلی جبری با کاربردها


​​​​​​​
​​​​​​​Categories and General Algebraic Structures with Applications
این مجله، نشریه‌ای با بالاترین درجهٔ بین‌المللی به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری است که از سال ۲۰۱۳ توسط دانشکدهٔ علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی به‌صورت دو فصلنامه به چاپ می‌رسد. در این مجله مقاله‌های کیفی و اصیل پژوهشی در دو شاخه­ی رسته­ها و ساختارهای کلی جبری به زبان انگلیسی به چاپ می‌رسد.  اعضای هیأت تحریریه اصلی این نشریه عبارتند از: دکتر محمد مهدی ابراهیمی (سردبیر)، دکتر فریبرز آذرپناه (دانشگاه شهید چمران اهواز)، دکتر علی اکبر استاجی (دانشگاه حکیم سبزواری)، دکتر رجبعلی برزویی (دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر ناصر حسینی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)، دکتر امیر دانشگر (دانشگاه صنعتی شریف)، پروفسور تمبا دوبه (دانشگاه آفریقای جنوبی)، دکتر محمد رضا رجب‌زاده مقدم (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر علیرضا سالمکار لنگرودی (دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر رضا عامری (دانشگاه تهران)، دکتر اکبر گلچین (دانشگاه سیستان و بلوچستان)، پروفسور ویکتوریا گولد (دانشگاه یورک انگلستان)، دکتر مژگان محمودی (مدیر مسئول)، دکتر علی معدن شکاف (دانشگاه سمنان)، دکتر مرتضی منیری (دانشگاه شهید بهشتی).
  همچنین تاکنون حدود ۵۰ نفر از دانشمندان برجسته شاخه‌های ساختارهای کلی جبری و نظریه رسته‌ها عضویت افتخاری و وابسته هیأت تحریریه را پذیرفته­اند و با مجله همکاری می­نمایند.
 شایان ذکر است که این مجله در مدت کوتاهی در پایگاه‌های داده‌های علمی معتبر نمایه و در آن­ها رتبه‌های بسیار خوبی نیز کسب نمود. از جمله این پایگاه‌های داده‌های علمی معتبر عبارتند از:
Scopus, Web of Science (ESCI), Mathematical Reviews, Zentralblatt Mathematics, Islamic Science Citation (ISC), …
برای خواندن مقاله‌های منتشر شده و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این مجله، می‌توانید به وبگاه  مجله به آدرس http://cgasa.sbu.ac.ir مراجعه فرمایید.
​​​​​​​


​​​​​​​