گروه ریاضی کاربردی و صنعتی

گروه رياضی دانشگاه شهيد بهشتی از گروه‌های قديمی دانشگاه است كه از سال ۴۷-۱۳۴۶ شروع به‌كار نموده است. گروه ریاضی که پيش از انقلاب فرهنگی دانشجويان را برای دورهٔ ليسانس رياضی تربيت می‌نمود، پس از انقلاب فرهنگی، به پذیرش دانشجو در گرایش دبیری اقدام نمود. لازم به‌ذکر است که این رشته پس از ۲ سال به ۶ گرايش دبيری، كاربرد در كامپيوتر، كاربرد در فيزيک، تحقيق در عملیات، كاربرد در آمار و رياضی ‌محض تبديل شد، كه پس‌از ادغام شاخه‌های كاربردی به يک شاخه با نام رياضی كاربردی و گرايش‌ها به ۳ گرايش، دبيری، محض و كاربردی تغيير يافتند.
 در سال ۱۳۹۵ گروه ریاضی دانشکدهٔ علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی با هدف تعامل و ارتباط مؤثرتر با صنعت و جامعه و تمرکز بر گسترش گرایش‌های تحصیلات‌ تکمیلی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی به دو گروه ریاضی‌کاربردی و صنعتی و گروه ریاضی تقسیم شد. لازم به‌ذکر است که در سال ۱۳۹۷ اولین دوره دانشجویان علوم داده در ایران در این گروه پذیرفته شدند. در گروه ریاضی‌کاربردی و صنعتی، سه آزمایشگاه (۱) آزمایشگاه بهینه‌سازی و شبیه‌سازی (۲) آزمایشگاه پژوهشی مدل‌سازی و محاسبات علمی و (۳) آزمایشگاه یادگیری ماشین و گراف‌کاوی مشغول به فعالیت هستند.
در حال حاضر این گروه، در دوره‌های تحصيلات تكميلی ریاضی‌کاربردی در گرایش‌های: "آناليز عددی، معادلات‌ دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی، بهینه‌سازی، تركيبيات‌، علوم ‌داده¬ها، آموزش‌ رياضی" دانشجوی در حال تحصيل دارد و يا دانشجو می‌پذيرد.
اكنون گروه ریاضی‌کاربردی و صنعتی متشكل از ۱۰ عضو هيأت‌ علمی تمام وقت است. تعداد ۷۲ دانشجو در دورهٔ كارشناسی، ۸۰ دانشجو در دورهٔ كارشناسی‌ارشد و ۲۷ دانشجو در دورهٔ دكتری اين گروه مشغول به تحصيل¬ هستند.

 

 
 


Responsive Image
نام استاد مرتبه تخصص دكتري استاد زمينه‌هاي تحقيقاتي استاد

آقاي دكتر حسين آذري ازغندي

Email:h_azari@sbu.ac.ir
استاديار آناليز عددي
مسائل معكوس معادلات با مشتقات جزئي، مسائل بازيافت نفت، رياضيات مالي

آقاي دكتر حسين حاجي‌ابوالحسن

Email: hhaji@sbu.ac.ir
استاد تركيبيات تركيبيات، رمزنگاري

آقاي دكتر بیژن احمدی

Email: bakakavandi@gmail.com
استاديار
معادلات دیفرانسیل و 
سیستمهای دینامیکی
آناليز هندسي، آنالیز تابعی غیر خطی، نظریه ارگودیک

خانم دكتر زهرا گويا

Email:Zahra_Gooya@yahoo.com
استاد
آموزش رياضي
حل مسأله رياضي، فراشناخت، آموزش معلمان رياضي، برنامه درسي رياضي

آقاي دكتر فرهاد خلت

Email: f-khellat@sbu.ac.ir
استاديار معادلات دیفرانسیل و 
سیستمهای دینامیکی
انشعاب و آشوب در سیستم های دینامیکی گسسته، انشعاب در سیستم های دینامیکی پیوسته، سیستم های دینامیکی قطعه ای هموار

آقاي دكتر سهرابعلي يوسفي

Email: s-yousefi@sbu.ac.ir
استاد آناليز عددي
موجك‌ها، معادلات انتگرال، مسائل معکوس، معادلات کسری

آقاي  دكتر  مسعود حجاريان

Email: m_hajarian@sbu.ac.ir​
دانشیار
جبر خطي عددي و محاسبات ماتريسي​
روش های تکراری برای حل دستگاه های معادلات خطی و غیرخطی، کنترل تئوری، آنالیز ماتریسی، مسائل مکمل خطی، معادلات ماتریسی

آقاي دكتر محمد خدابخشي

Email: moh_khodabakhshi@sbu.ac.ir
دانشيار
تحقيق در عمليات (بهینه سازی)
تحلیل پوششی داده‌ها

آقاي دكتر محمدصادق شاهرخي دهكردي

 

Email: m_shahrokhi@sbu.ac.ir
استاديار
معادلات دیفرانسیل و 
سیستمهای دینامیکی
حساب تغييرات، نظريه معادلات ديفرانسيل غير خطي با مشتقات جزئي، توپولوژي فضاهاي سوبولوف

آقاي دكتر  محرم  نژاد ايرد موسي

 Email: m_iradmusa@sbu.ac.ir
استادیار
تركيبيات
رنگ آمیزی گراف ها، احاطه گری در گراف ها، کاربرد نظریه گروه ها در گراف ها
آقای دکتر علی لطفی

Email: A_Lotfi@sbu.ac.ir​
استادیار آنالیز عددی مسائل معکوس، معادلات کسری، حساب تغییرات

 

گروه ریاضی کاربردی و صنعتی
 
ردیف
نام و نام خانوادگي
رشته
رتبه
تلفن
Email و  صفحه خانگي
1
حسین آذری ازغندی
رياضي
استاديار
29905563
h_azari@sbu.ac.ir
صفحه خانگی​​​​​
2
بیژن احمدی
رياضي
استاديار
29902917
B_ahmadi@sbu.ac.ir
صفحه خانگی​​​​​​
3
حسین حاجی ابوالحسن
رياضي
استاد
29903014
hhaji@sbu.ac.ir
4
مسعود حجاریان
ریاضی
دانشیار
29905564
m_hajarian@sbu.ac.ir
صفحه خانگی​
5
محمد خدابخشی
ریاضی
دانشیار
29905558
moh_khodabakhshi@sbu.ac.ir
6
فرهاد خلت 
رياضي
استاديار
29902922
F-Khellat@sbu.ac.ir
صفحه خانگی​
7
محمدصادق شاهرخي دهكردي 
رياضي
استادیار
29905567
m_shahrokhi@sbu.ac.ir
صفحه خانگی
8
علی لطفی
رياضي
استاديار
29902926
a_lotfi@sbu.ac.ir​
9
زهرا گویا
رياضي
استاد
29902925
z-gooya@sbu.ac.ir
10
محرم نژادایرد موسی
رياضي
استادیار
29905568
iradmusa@gmail.com
صفحه خانگی​​
11
سهرابعلی یوسفی
رياضي
استاد
29905560
s-yousefi@sbu.ac.ir
کارشناس گروه: خانم عذرا حدادی

تلفن گروه: 29902920
تلفکس: 22431652
 آدرس گروه: ايران- تهران كدپستي 1983969411 -  دانشگاه شهيد بهشتي- گروه رياضي کاریردی