تاریخچه و معرفی گروه ریاضی

 
​​​​​​​

گروه ریاضی فعالیت خود را با ورود دانشجویان در سال تحصیلی ۴۷-۱۳۴۶ در دانشکدهٔ علوم آغاز نمود. گروه ریاضی که پيش از انقلاب فرهنگی دانشجويان دورهٔ ليسانس رياضی را تربيت می­کرد، پس از انقلاب فرهنگی به پذیرش دانشجوی رياضی در شاخه دبيری نیز اقدام نمود. پس از گذشت مدت ۲ سال رشته رياضی با ۶ گرايش دبيری، كاربرد در كامپيوتر، كاربرد در فيزيک، تحقيق در عملیات، كاربرد در آمار و رياضی محض به تربیت و آموزش دانشجویان پرداخت، كه پس از ادغام شاخه‌های كاربردی يک شاخه با نام رياضی كاربردی ایجاد و گرايش‌های مذکور به ۳ گرايش دبيری، محض و كاربردی تغيير يافتند.
​​​​​​​  در سال ۱۳۹۴ همراه با اضافه شدن شاخه جدید "علوم داده‌ها" در دورهٔ تحصیلات ‌تکمیلی، گروه ریاضی به دو بخش گروه ریاضی (محض) و گروه ریاضیات‌ کاربردی و صنعتی تقسیم شد. در حال حاضر گروه رياضی متشکل از ۱۲ عضو هیأت ‌علمی است، و در این گروه  تعداد ۷۳ دانشجو در دورهٔ كارشناسی، ۷۷ دانشجو در دورهٔ كارشناسی‌ارشد و ۲۰ دانشجو در دورهٔ دكتری مشغول به تحصيل­ هستند. همچنین شایان ذکر است که در دوره‌های تحصيلات تكميلی رياضی در شاخه‌های: "آنالیز، جبر جامع، جبر جابجایی، نظريه گروه‌ها، هندسه (توپولوژی)، معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی، منطق" دانشجوی مشغول به تحصيل دارد و دانشجو می‌پذيرد.

 
گروه رياضي دانشگاه شهيد بهشتي از گروه‌هاي قديمي دانشگاه است كه از سال 1347-1346 شروع به كار كرده است. تا پيش از انقلاب فرهنگي دانشجويان دوره ليسانس رياضي را تربيت مي‌كرد. پس از انقلاب فرهنگي دانشجوي رياضي در شاخه دبيري پذيرفت، كه پس از 2 سال به رياضي با 6 گرايش دبيري، كاربرد در كامپيوتر، كاربرد در فيزيك، تحقيق در عملیات، كاربرد در آمار و رياضي محض تبديل شد، كه پس از ادغام شاخه‌هاي كاربردي به يك شاخه با نام رياضي كاربردي گرايش‌ها به 3 گرايش، دبيري، محض و كاربردي تغيير يافتند.

در حال حاضر گروه رياضي  در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي رياضي  در شاخه‌هاي: " آناليز تابعي، جبر جامع، جبر جابجايي، نظريه گروه‌ها، هندسه،  معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی، منطق، تركيبيات‌" (در گرايش‌هاي مختلف اعضاي هيأت علمي گروه كه در زير آمده) دانشجوي در حال تحصيل دارد و يا دانشجو مي‌پذيرد.
استاد ​مرتبه تخصص ​زمینه‌های تحقیقاتی
دكتر مهدي پوربرات

Email:pourbarat@sbu.ac.ir

استاديار سيستم‌هاي ديناميكي نظريه آشوب، هندسه فراكتال‌ها، هندسه ريمان
دكتر صمد حاج جباري

Email: s-jabbari@sbu.ac.ir

استاديار جبر جابجايي نظريه حلقه و مدول، همبافت‌ها و همولوژي مدول‌ها
دكتر عليرضا سالمكار

Email: salemkar@sbu.ac.ir

استاد نظريه گروه ها ضربگر شور، نظريه جبر‌هاي لي
دكتر مسعود طوسي

Email: mtousi@ipm.ir

استاد جبر جابجايي حلقه جابجایی و مدول های روی آن
دكتر نگار شهني كرمزاده

Email: n-shahni@sbu.ac.ir

استاديار گروه‌هاي متناهي گروه‌ها (متناهي – نامتناهي)، سرشت گروه‌هاي متناهي، گروه‌هاي خطي
دكتر مژگان محمودي

Email: m-mahmoudi@cc.sbu.ac.ir

استاد جبر جامع و نظريه رسته‌ها ساختارهای جبری، نظریه رسته، نظریه مشبکه، توپولوژی بی نقطه، کاربردهای نظریه رسته و جبر جامع در علوم کامپیوتر
دكتر مرتضي منيري

Email: m-moniri@sbu.ac.ir

دانشیار منطق رياضي منطق های وجهی و شهودی، حساب مرتبه اول، فلسفه ریاضی
دكتر رجبعلي برزويي

Email: borzooei@sbu.ac.ir

استاد جبرهاي منطقي و جبر فازي ابرجبرها و مشبكه‌هاي باقي مانده،  جبر فازي، اتوماتا
دكتر رضا طالب
 

 Email: r_taleb@sbu.ac.ir

استاديار نظريه اعداد نظريه جبري اعداد، نظريه ايواساوا،  گروه‌هاي جبريK، هندسه حسابي
دكتر  پاندورا  رجاء

 Email: p_raja@sbu.ac.ir

استاديار آناليز رياضي نظریه عملگرها، آنالیز غیرخطی، جبرخطی
دكتر عباس فخاري قوچاني

 Email: a_fakhari@sbu.ac.ir

دانشیار گرايش سيستم‌هاي ديناميكي خواص ژنریک و پایدار، دینامیک های هذلولی موضعی، دستگاه های IFS
دکتر خسرو منصف شکری استادیار​ نظریه اعداد فرمهای مدولار،​ خمهای جبری و توابع هایپر جیومتریک
کارشناس گروه

تلفن گروه

تلفکس

آدرس گروه
خانم عذرا حدادی

29902920

222431652

ايران- تهران - دانشگاه شهيد بهشتي- گروه رياضي - كدپستي 1983969411