گروه آمار، با سابقه­ای بيش از ۴۰ سال، نخستين بار در سال ۱۳۵۵ در دانشگاه ملی سابق با عنوان گروه آمار كاربردی تأسيس و از همان سال اقدام به پذيرش دانشجو در اين رشته نمود. در سال ۱۳۶۰ پس از ادغام برخی از دانشكده­ها و مؤسسات آموزش‌عالی مستقل در دانشگاه ملی ايران (سابق) و تغيير نام دانشگاه به شهيد بهشتی، گروه آمار دانشگاه شهيد بهشتی در قالب دانشكدهٔ جامع انفورماتيک و مديريت همراه با گروه كامپيوتر و مديريت به فعاليت پرداخت. در سال ۱۳۷۰ گروه آمار به همراهی گروه رياضی، دانشكدهٔ علوم ‌رياضی را به‌وجود آوردند و این گروه توانست به خدمات خود در تربيت دانشجويان دوره‌های كارشناسی و كارشناسی‌ارشد آمار ریاضی ادامه دهد .گروه آمار به‌دنبال گسترش ابعاد كاربردهای علم آمار و با نيازسنجی جامعه در سال ۱۳۷۲ دوره­های كارشناسی‌ارشد آمار‌ بيمه و كارشناسی‌ارشد آمار اقتصادی‌-اجتماعی را برای نخستين‌ بار در كشور طراحی و تأسيس و در همان سال دورهٔ دكتری آمار را داير نمود​​​​​​​.
در حال حاضر گروه آمار متشكل از  ۱۱ عضو هيأت‌ علمی تمام‌وقت و نيمه‌وقت و با همکاری دو عضو هيأت‌ علمی بازنشسته خود فعال است. در گروه آمار تعداد ۱۵۰ دانشجو در دورهٔ كارشناسی، ۴۸ دانشجو در دورهٔ كارشناسی‌ارشد و ۲۲ دانشجو در دورهٔ دكتری مشغول به تحصيل­ هستند.
​​​​​​​
پس از تحولي شگفت آور در امكانات محاسباتي، استنباط بيزي و كار بست آن در علوم مختلف ، رشد فوق العاده اي داشته است. اكنون به جرأت مي توان گفت كه از اين روش در اكثر علوم براي حل مسائل استفاده مي شود.
گروه آمار همگام با اين پيشرفت به آموزش و پژوهش در استنباط بيزي توجهي ويژه داشته است. علاوه بر تدريس درس استنباط آماري پيشرفته بيزي در سطح دكتري در بخشي از ساير دروس نيز به اين روش پرداخته مي شود.
پايان نامه هاي متعددي در اين زمينه در سطح كارشناسي ارشد و دكتري تهيه شده است كه كاربردهاي وسيع اين روش را در زمينه هاي گوناگون نشان مي دهند وگروه در تاكيد بر اين اهميت و تمركز بيشتر فعاليت ها در اين زمينه درسال 1386 با موافقت دانشگاه هسته ی  " آمار استنباط بيزي " را به وجود آورده است . علاوه بر اين ، گروه آمار با تأكيد بر زمينه هاي آموزشي و پژوهشي آمار در  استنباط كلاسيك نيز هدفهاي عمومي خود  را پيگيري مي كند.
گروه آمار
 
 
 
 
 
ردیف
نام و نام خانوادگي
رشته
رتبه
تلفن
Email و  صفحه خانگي
1
محمد ابراهیم حسینی نسب
آمار
دانشیار
29905553
M_hosseininasab@sbu.ac.ir
2 احسان بهرامی سامانی​      آمار​  دانشیار​ 29905552  ​      e_bahrami@sbu.ac.ir
صفحه خانگی​​
3
مجتبی خزائی
آمار
دانشیار
29905556
M_khazaei@sbu.ac.ir
4
محمد رضا فقيهي
آمار
دانشیار
29903009
m.faghihi@sbu.ac.ir
5
حمیده داریوش همدانی
آمار
استاديار
29905554
h-hamedani@sbu.ac.ir
6
محمد رضا عزالدین فرید روحانی
آمار
دانشیار
29903010
m.faridrohani@gmail.com
7
مجتبی گنجعلی
آمار
استاد
29902915
M-Ganjali@sbu.ac.ir
8
فيروزه ريواز
آمار
استاديار
29903008
f-rivaz@sbu.ac.ir
9
علیرضا طاهریون
آمار
استادیار
29905555
A_Taheriyoun@sbu.ac.ir
10
شهرام منصوري
آمار
استاديار
29905557
Sh_mansouri@sbu.ac.ir
​ 

Responsive Image
کارشناس گروه

تلفنتلفکس

آدرس گروه
خانم زهرا مرادی

29902910

22431649

ايران- تهران - دانشگاه شهيد بهشتي- گروه آمار

كدپستي 1983969411