تحصیلات تکمیلی

فرم ها و دستورالعمل های کارشناسی ارشد

فرم پیشنهاد پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

دانلود

فرم تعیین استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد​​

دانلود

​​فرم تعیین استاد برای درس سمینار

دانلود

فرم ارزیابی اولیه و تعیین داور  پیشنهاد پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

دانلود

فرم سمینار دوره کارشناسی ارشد​

دانلود

فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی​ ارشد​

دانلود

دستورالعمل و فرم کار دانشجویی​

دانلود

فرم تعهد دانشجویان کارشناسی ارشد - شماره 1

دانلود

فرم تعهد دانشجویان کارشناسی ارشد- شماره 2

دانلود

فرم تمدید سنوات ترم پنجم

دانلود

دستورالعمل تمدید سنوات ترم پنجم​

دانلود

فرم چکیده پایان نامه برای پرونده دانشجو

دانلود

مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

دانلود

مراحل بعد از فارغ التحصیلی  دانلود

دستورالعمل مراحل صدور مجوز دفاع

دانلود

نحوه ثبت پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود

فرم تقاضای طرح درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشگاه

دانلود

فرم تغییر شیوه آموزشی دوره کارشناسی ارشد به آموزش محور

دانلود

فرم تقاضای حذف تکدرس (خاص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 94 و بعد)​

دانلود

   

 فرم های دوره دکتری​​

فرم ارزیابی مقالات

دانلود​

فرم تائید اتمام رساله دکتری​

دانلود​

فرم  تعیین داوران پیشنهاد پژوهشی دکتری​

دانلود

فرم تعیین داوران دفاع نهایی دکتری

دانلود

فرم چکیده برای پرونده دانشجو ​

​​دانلود

فرم تقاضای طرح درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشگاه

دانلود

فرم تایید اتمام رساله دکترا 

دانلود

فرم اعلام آمادگی آزمون جامع دکتری (آموزشی)

دانلود

فرم اعلام آمادگی دفاع از پیشنهاد پژوهشی​

دانلود​

درخواست مجوز ​دفاع ازپیشنهاد پژوهشی دکتری

دانلود​

فرم خام گزارش پیشرفت ترمی رساله دکتری                       

​ دانلود​

فرم تمدید سنوات (ترم 8 به 9) دانشجویان دکتری                        

​ دانلود​

سرفصل دروس

کارشناسی ارشد- تبدیل انرژی- قدیمی

دانلود

کارشناسی ارشد- طراحی کاربردی

دانلود

کارشناسی ارشد- طراحی کاربردی- از سال 1399

دانلود

کارشناسی​ ارشد- مدیریت انرژی

دانلود

کارشناسی ارشد- مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

دانلود​

کارشناسی ارشد- مهندسی بازرسی فنی

دانلود

کارشناسی ارشد-​  مهندسی سیستم های انرژی و تکنولوژی انرژی

دانلود

کارشناسی ارشد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دانلود​

​کارشناسی ارشد- نگهداری و پایش تجهیزات

دانلود

سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) مهندسی مکانیک

دانلود

سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک

دانلود

​سرفصل دروس دکتری مهندسی مکانیک

دانلود

سرفصل دروس دکتری سیستم‌های انرژی

دانلود

سرفصل دروس دکتری مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر

دانلود

سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی- ورودی 1401 و مابعد

دانلود

آیین نامه ها

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد

دانلود

اصلاحیه ماده 12- آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد

دانلود

اصلاحیه ماده 22 -آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد

دانلود

نکات مهم آموزشی برگرفته از آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانلود

آیین نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی 1390 لغایت 1394​

​​دانلود

دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی 1390 لغایت 1394​

دانلود

آیین نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی 1395 و 1396

دانلود

دستورالعمل اجرایی و شیوه نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی 1395 و 1396​

دانلود

آیین نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد

دانلود

 ​​​دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری

دانلود

 

 

نحوه ارسال مدارک کفایت دستاوردهای علمی دانشجویان دکترا

کلیه مدارک و فرم های لازم کفایت دستاوردها

فرم ارزیابی مقالات 

دستورالعمل جریمه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در ثبت نام واحد اخذ ننموده اند​​